Ulica NSZZ „Solidarność”

27 marca 2007

NSZZ "Solidarność" ma w Radomiu ulicę swojego imienia. Radni zgodzili się nazwać tak odcinek, który jest przedłużeniem ul. Maratońskiej od ronda przy ul. Kieleckiej do ul. Wolanowskiej.

Z wnioskiem o nadanie takiego imienia wystąpili do Rady Miejskiej związkowcy z NSZZ "Solidarność" Ziemia Radomska i Rolników Indywidualnych. Podczas głosowania wszyscy radni byli za przyjęciem wniosku. Dziękował im za to przewodniczący radomskiej "Solidarności" Zdzisław Maszkiewicz. - Obie organizacje odegrały ogromną rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości. "Solidarność" otrzymuje "swoją" ulicę na rok przed 30 rocznicą radomskich wydarzeń Czerwca 1976 r. - podkreślał.