• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Urzędy wracają do „starych” godzin pracy. Sprawdź jakich!

16 maja 2021

Radomskie urzędy i jednostki samorządowe wracają od poniedziałku, 17 maja do pracy w godzinach 7.30-15.30, czyli takich jakie obowiązywały przed wprowadzeniem systemu pracy zmianowej. Dotyczy to m.in. magistratu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

 

Przypominamy: Biuro Obsługi Mieszkańca od poniedziałku do piątku pracuje od 7.30 do 16.30. Ponadto w poniedziałki wydział komunikacji jest czynny do godz.16.30, a referat dowodów osobistych przy ul. Moniuszki do godz. 17.

Do 5 czerwca nadal będą obowiązywać ograniczenia w obsłudze interesantów, polegające na konieczności umówienia terminu spotkania. Konieczność taka nie dotyczy rejestracji zgonów, sporządzania aktów zgonów, spraw związanych z wydawaniem praw jazdy, odbiorem dowodów rejestracyjnych, a także dokonywaniem adnotacji w dowodach rejestracyjnych, ich wymian, zgłoszeń zbycia i nabycia, wydawania wtórników oznaczeń i dodatkowej tablicy rejestracyjnej oraz kasacji pojazdów. Bez konieczności wcześniejszego umówienia terminu wizyty, codziennie od 11 do 12 będą również wydawane przez pracowników wydziału geodezji wypisy, wyrysy i mapy oraz będą przyjmowane wnioski.

Przy wejściach do budynku urzędu miejskiego będą znajdować się urny, w której można zostawiać dokumenty dotyczące bieżących spraw prowadzonych przez urząd:  od ulicy Staszica wydrukowane wnioski na najem mieszkań w ramach programu „Mieszkanie Plus” (złożone wcześniej za pośrednictwem strony internetowej) oraz załączniki; od ulicy Żeromskiego w zakresie deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dokumenty skierowane do Biura Zamówień Publicznych; od ulicy Kilińskiego pisma i dokumenty do pozostałych wydziałów i biur.

Działa też platforma IBOM, za pośrednictwem której można składać wnioski.

Do środka tylko wyjątkowo

Również w MOPS w dalszym ciągu będą obowiązywać obostrzenia epidemiczne w obsłudze interesantów. Klienci nie będą mogli wchodzić do budynku. Wyjątkiem będą osoby, które dostaną wezwane do uzupełnienia dokumentów. W takich przypadkach obsługa interesantów odbywać się będzie w sali działu obsługi mieszkańców – wejście B. Klienci obsługiwani będą w godzinach: poniedziałek od godz.8 do 17, wtorek – piątek od godz. 8.00 do 15.

Wszelką korespondencję do ośrodka składać można drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty lub do urn umieszczonych w głównym wejściu do MOPS do godz. 19 oraz z boku budynku (wejście C od parkingu) w godzinach obsługi klientów.

 

Tags