Tag: MOPS

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z zaplanowanym remontem chodnika przy przystanku Limanowskiego / MOPS 16 (po stronie siedziby tej instytucji), od wtorku 12 lipca od godziny 8.30 do odwołania zostanie zawieszone jego funkcjonowanie.

Jak dostać dodatek mieszkaniowy? Tytuł prawny do zajmowanego lokalu, kryterium dochodowe i kryterium metrażowe – to trzy przesłanki które należy spełnić, aby ubiegać się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu o to wsparcie. W 2021 roku średnia kwota dodatku wyniosła 225 zł miesięcznie na gospodarstwo domowe.

Już ponad 1 tys. 700 wniosków o jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy wpłynęło do radomskiego MOPS-u. Dotyczą 3 tys. 400 osób. Uchodźcy ubiegają się też o zasiłki rodzinne, świadczenia rodzicielskie czy stypendia szkolne. Coraz częściej okazuje się, że ci, którzy złożyli dokumenty, wrócili na Ukrainę. – O wyjeździe należy nas poinformować – przypomina ośrodek. 

Nie ma już możliwości wypełniania wniosków w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.W związku z rozwijającą się sytuacją pandemiczną od dzisiaj, 20 stycznia pobrane druki należy wypełnić w domu, a następnie wrzucić  do urn umieszczonych w o0środku – informuje MOPS.

Wnioski na wypłatę dodatku tzw. osłonowego mieszkańcy Radomia mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. To on będzie realizować zadanie prezydenta, wynikające z ustawy. Komu przysługują?

Nowy Rok wypadł w tym roku w sobotę, a przepisy nakazują w takiej sytuacji pracodawcy umożliwienie odebrania dnia wolnego swoim pracownikom. W związku z powyższym w piątek, 7 stycznia wiele urzędów i instytucji będzie nieczynnych.

Do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów oraz o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów. O wsparcie mogą ubiegać się uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów.

Radomskie urzędy i jednostki samorządowe wracają od poniedziałku, 17 maja do pracy w godzinach 7.30-15.30, czyli takich jakie obowiązywały przed wprowadzeniem systemu pracy zmianowej. Dotyczy to m.in. magistratu i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z końcem maja 2021roku upływa termin przyznania świadczenia wychowawczego 500+. Osoby, które nadal chcą je pobierać na dzieci, muszą złożyć nowy wniosek. MOPS przypomina, by nie popełniać podstawowych błędów.

Pierwszy w mieście i drugi w Polsce sklep socjalny otwarto w Radomiu. To placówka, w której osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą kupić podstawowe produkty po obniżonej cenie. Warunkiem jest posiadanie zaświadczenia wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.