VIII Turniej Słowa im. Zbigniewa Herberta

11 grudnia 2007
MOK "Amfiteatr" organizuje 14 bm. (piątek) o godz. 14 VIII Turniej Słowa im. Zbigniew Herberta. W turnieju może brać udział młodzież i dorośli powyżej  15 lat.