Większy budżet PUP. Będzie więcej pieniędzy m.in. dla przedsiębiorców

6 stycznia 2022

W tym roku Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu dysponuje wyższą niż do tej pory kwotą na walkę z bezrobociem. Budżet pośredniaka to blisko 60 mln 500 tys. zł, ponad 13 mln więcej  niż rok temu. Więcej dostaną przedsiębiorcy na działalność gospodarczą i doposażenie stanoiwsk pracy.

 

 

Najwyższą pozycję w tegorocznym budżecie PUP w Radomiu stanowią fundusze na jednorazowe dofinansowanie działalności gospodarczej. To 19 tys. 530 tys. zł. Pozwoli to wypłatę 651 dotacji. Na drugim miejscu są staże. Tu urząd dysponuje kwotą ponad 15 mln  644 tys. zł. Aż 12 tys. 309 tys. zł pójdzie w tym roku na  refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Oznacza to, że pieniądze otrzyma ponad 400 beneficjentów. Z kolei na szkolenia urząd przeznaczy ponad 5 mln 790 tys. zł.

-  W tym roku na dofinansowanie działalności gospodarczej oraz na doposażenie stanowisk pracy będziemy przyznawać dotacje do 30 tys. zł.  W 2021 r. było to o 5 tys. zł mniej - wyjaśnia dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Sebastian Murawski.

kat

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags