• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: PUP

Były dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu domaga się przywrócenia do pracy i zasądzenia wynagrodzenia za czas pozostawania bez niej. Sprawą żądań Józefa Bakuły będzie zajmował się wydział pracy Sądu Rejonowego w Radomiu, do którego były szef pośredniaka złożył pozew przeciwko staroście radomskiemu.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zakończył realizację zaległych wniosków z kwietnia i maja od przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wypłacił 70 mln zł i rozpatrzył ponad 16,5 tys. podań o przyznanie dofinansowania.

Józef Bakuła, długoletni dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, nie kieruje już radomskim pośredniakiem. Umowę wypowiedział mu starosta radomski Waldemar Trelka, który upoważnił do zrządzania PUP-em Sebastiana Murawskiego. Powołał go na stanowisko zastępcy dyrektora.

Starosta radomski zamierza odwołać dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. W ostatnich tygodniach Waldemarowi Trelce mieli skarżyć się przedsiębiorcy, którzy bardzo źle oceniają działalność pośredniaka związaną z udzielaniem wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

14,5 tys. wniosków, z czego 13,5 tys. dotyczących udzielenia bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5 tys. zł złożyli w marcu i kwietniu radomscy przedsiębiorcy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kolejnych tysiąc to podania o częściową refundację kosztów zatrudnienia. PUP wypłacił do tej pory 25 mln zł.

Kolejne pieniądze na pomoc przedsiębiorcom w Radomiu i powiecie radomskim w ramach Tarczy Antykryzysowej. Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu otrzymał na ten cel 30 mln zł, które przyznało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kolejne 5 mln zł na pożyczki dla mikroprzedsiębiorców otrzyma Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Informacja jest pewna: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało ją radomskiemu staroście. Wnioski można składać od dzisiaj.

Trzeba chronić zagrożone likwidacją miejsca pracy, dlatego 6 mln zł zarezerwowanych pierwotnie na wspieranie tworzenia nowych zostanie przeznaczonych na pomoc dla przedsiębiorców, którzy ponieśli straty w wyniku epidemii koronawirusa.

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu informuje, że wszystkie wyznaczone terminy wizyt dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zostają przesunięte o dwa miesiące (60 dni).

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu prosi interesantów, by ograniczyli wizyty w urzędzie. „W sprawach, które nie wymagają osobistego stawiennictwa prosimy o kontakt za pośrednictwem telefonu, e maila, serwisu praca.gov.pl lub platformy e-PUAP” – apeluje PUP.