Wolne miejsca w szkołach ponadgimnazjalnych

4 lipca 2007

Szkoły ponadgimnazjalne zakończyły pierwszą część naboru, dziś zaczyna się rekrutacja uzupełniająca. W następujących szkołach są jeszcze wolne miejsca.
- I LO – 6 miejsc
- II LO – 7
- III  LO – 9
- IV LO 13
- V LO – 9
- VI LO – 5
- VII LO – 11
- VIII LO – 10
-  IX LO – 14
-  X LO – 25
-  XI LO – 75
-  XII LO -  15
- Liceum Plastyczne: – 10 (kandydaci będą musieli przejść sprawdzian uzdolnień kierunkowych)
- Zespół Szkół Budowlanych: liceum profilowane – 35, technikum – 16, szkoła zasadnicza – 67
- Zespół Szkół Ekonomicznych : liceum profilowane – 1, technikum – 37, szkoła zasadnicza – 29
- Zespół Szkół Elektronicznych: liceum profilowane – 5, technikum – 25, szkoła zasadnicza – 16
- Zespół Szkół Technicznych: technikum – 70, szkoła zasadnicza – 4
- Zespół Szkół Odzieżowych: liceum profilowane – 16, technikum -52, szkoła zasadnicza – 16
- Zespół Szkół Samochodowych: technikum – 3, szkoła zasadnicza – 10
- Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich: technikum – 9, szkoła zasadnicza – 20
- Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Kilińskiego: liceum profilowane – 12, technikum – 50, szkoła zasadnicza – 44

- Zespół Szkół Zawodowych im.mjr. Henryka Dobrzańskiego: technikum – 22, szkoła zasadnicza – 122- -Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej: technikum – 45, szkoła zasadnicza –                59..