Wsparcie dla niepełnosprawnych

19 kwietnia 2007

4,3 mln zł przeznaczył PFRON na dofinansowanie 14 wybranych projektów dotyczących pomocy osobom niepełnosprawnym. Dzięki wsparciu warszawskie i mazowieckie stowarzyszenia, fundacje i samorządy przebudują swoje placówki, by ułatwić dostęp do nich osobom niepełnosprawnym.

Projekty dotyczą m.in. likwidowania barier architektonicznych oraz budowy i modernizacji obiektów służącym niepełnosprawnym. 200 tys. zł dostanie Caritas Diecezji Radomskiej na rozbudowę i przebudowę budynku Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy i Niepełnosprawnych prowadzonego przez Caritas. 250 tys. zł przeznaczono także na budowę Ośrodka Edukacyjno-Charytatywnego „Emaus” w Turnie k/Białobrzegów i przystosowanie go do pobytu w nim osób niepełnosprawnych oraz prowadzania działalności o charakterze rehabilitacji społecznej.