Reklama
Reklama

Wymień dowód osobisty

9 maja 2007

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Radomiu przypomina o obowiązku wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001 roku. 31 grudnia 2007 r. minie ostateczny termin wymiany wszystkich książeczkowych dowodów osobistych i po tym czasie dokumenty utracą swoją ważność.

Wymiana dowodów osobistych jest obowiązkiem ustawowym, na przygotowanie nowych dokumentów trzeba czekać ok. 30 dni. Aktualnie, aby złożyć wniosek o wymianę dokumentu czeka się w kolejce 15 minut. Pod koniec roku czas ten wydłuży się do kilku godzin, a termin wydania nowego dowodu może przekroczyć nawet trzy miesiące.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.

Wszelkich informacji dotyczących wymiany dowodów osobistych udzielają pracownicy referatu dowodów osobistych pod numerami telefonów: 362-06-64 ,362-07-87, 362-07-88. Dokumenty o wydanie nowego dowodu należy składać w Wydziale Spraw Obywatelskich UM - referat dowodów osobistych, ul Moniuszki 9, pok. nr 7 -parter lub w biurze obsługi mieszkańca przy ul. Kilińskiego 30.