Wypłaty stypendium unijnego

5 lipca 2007

Druga transza stypendium unijnego „Pióro dla juniora” będzie wypłacane uczniom radomskich szkół od najbliższego poniedziałku.
Stypendium wypłacane jest za okres od grudnia 2006 do czerwca 2007 – dla stypendystów z listy podstawowej, oraz za okres  od września 2006  do lutego 2007, dla stypendystów z listy rezerwowej, po 150 zł miesięcznie.

Podajemy terminy wypłat:
09 bm. (poniedziałek) - VIII LO, II LO
10 bm. (wtorek) Zespół Szkół Budowlanych
11 bm. (środa) X LO, I LO, I Społeczne LO
12 bm (czwartek) Zespół Szkół Elektronicznych, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6
13 bm. (piątek) III LO, IV LO, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4
16 bm. (poniedziałek) Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Odzieżowych
17 bm. (wtorek) Zespół Szkół Ekonomicznych, Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ)
18 bm. (środa) Zespół Szkół Zawodowych im. J. Kilińskiego, IX LO, Zespół Szkół Zawodowych       im. Hubala
19 bm. (czwartek) Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
20 bm. (piątek) Zespół Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej, Zespół Szkół im.                                    Staszcia
23 bm. (poniedziałek) Zespół Szkół Technicznych, VII LO
24 bm. (wtorek)V LO, Zespół Szkół Plastycznych

Stypendia można odbierać w kasie UM przy ul. Żeromskiego 53, pok. 74, w wyznaczonych dniach w godz. 9 – 12.30.