Zamieszanie z dietami radnych. I PiS, i KO chcą obniżki, ale z innymi skutkami

19 stycznia 2022

Niedawno uchwalili wyższe, a teraz chcą wrócić do niższych – wynika z projektów dwóch uchwał, które na najbliższej sesji, 24 stycznia, będą rozpatrywać radni. PiS uważa, że podwyżki się należą, ale nie na tym poziomie, który obowiązuje obecnie, Koalicja Obywatelska z kolei obstaje przy tym, by stawki wróciły do stanu sprzed wprowadzonej ostatnio regulacji.

 

 

Pod projektem uchwały zgłoszonej przez KO podpisali się: Marta Michalska-Wilk, Dawid Ruszczyk, Magdalena Lasota, Małgorzata Zając, Wiesław Wędzonka, Robert Utkowski i Robert Chrobotowicz, a pod PiS – Łukasz Podlewski, przewodniczący klubu radnych tej partii.

Ile dla przewodniczącej, ile dla radnych?

Podstawą do ustalenia diety radnych jest tzw. kwota bazowa, w tej chwili to 1 tys.789,42 zł. Koalicja Obywatelska chce, by przewodnicząca rady miejskiej otrzymywała miesięcznie półtorej kwoty bazowej, czyli 2 tys.684,13 zł. Wiceprzewodniczącym przysługiwałby „dodatek do miesięcznej diety w wysokości 0,35 kwoty bazowej bez żadnych potrąceń”, dostawaliby więc 2 tys. 594,66 zł. Przewodniczący komisji należałby się dodatek do miesięcznej diety w wysokości 0,3 kwoty bazowej, to 2 tys. 505,19 zł. Z kolei "zwykli" radni otrzymywaliby 1 tys. 968,36 zł. Wszystkie te kwoty byłyby nieopodatkowane.

Jak już pisaliśmy, nowe stawki diet radni przyjęli podczas sesji 29 listopada 2021 r. Zgodnie z nimi dieta radnego to 3 tys. 220,95 zł, przewodniczącego komisji 3 tys. 936,72 zł, wiceprzewodniczącego rady – 4 tys. 115,66 zł, a przewodniczącej rady - 4 tys. 294,61 zł.

Teraz wnioskodawcy z KO przypomnieli w uzasadnieniu do projektu, który zakłada obniżenie diet, że uchwalone wówczas podwyżki wynikały ze zmian w ustawie o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska. Maksymalny próg wysokości diet przysługujących radnym ustalono na poziomie 2,4-krotności kwoty bazowej, w miejsce obowiązującej dotychczas 1,5-krotności. Zdaniem radnych KO diety podwyższone 29 listopada - jak czytamy w uzasadnieniu - należy jednak "przywrócić do wysokości jaka obowiązywała przed ich podwyższeniem”.

Diety radnych obciążeniem

Zdaniem Łukasza Podlewskiego, szefa klubu PiS w radzie miejskiej, wprawdzie - jak pisze w uzasadnieniu do projektu uchwały - listopadowa uchwała została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami, jednak "analizując sytuację budżetową Gminy Miasta Radomia przyjęta uchwała powoduje zbyt duże obciążenie budżetowe dla Radomia, o czym świadczy autopoprawka Prezydenta Miasta Radomia do projektu uchwały na rok 2022".

Łukasz Podlewski proponuje zatem, by przewodnicząca rady miejskiej otrzymywała miesięcznie 2-krotność kwoty bazowej, czyli 3 tys.578,84 zł, zaś wiceprzewodniczący – dodatek do miesięcznej diety w wysokości 0,3 kwoty bazowej, czyli 3 tys.220,96. Przewodniczący komisji dostawaliby dodatek do miesięcznej diety w wysokości 0,2 kwoty bazowej, co w sumie daje 3 tys.042,01 zł. Z kolei według tych założeń miesięczna dieta radnego wynosiłaby 1,5-krotność kwoty bazowej, czyli 2 tys.684,13 zł.

Oba projekty uchwał będą głosowane na sesji 24 stycznia. Prawo i Sprawiedliwość ma w radomskiej radzie miejskiej większość.

bdb

 

 

 

Tags