ZUS w sprawie kontroli L4. „Nie będziemy prosić banków i telekomów o dane klientów”

7 października 2021

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będą odwiedzali sąsiadów klientów ZUS i prosili ich o informacje na temat kontrolowanej osoby na zwolnieniu lekarskim. Zakład nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej, ani banku o informacje na temat ich klientów – zapewnia instytucja

 

Zdjęcie ilustracyjne

 

 - W ostatnich dniach w przestrzeni medialnej pojawiło się kilka nieprecyzyjnych informacji dotyczących kontroli lekarskich. Wyjaśniamy, że przedstawiciele ZUS nie będą odwiedzali sąsiadów kontrolowanych osób i prosili ich o informacje na ich temat. ZUS nie będzie też mógł wystąpić do operatora sieci komórkowej ani banku o informacje na temat ich klientów - wyjaśnia Piotr Olewiński, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Dodaje, że nowe przepisy które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2022 r., nie dają takich uprawnień ZUS.

Co się zmienia?

W ustawie zostały natomiast doprecyzowane kwestie związane z przekazywaniem informacji do ZUS. - Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie uprawniony do pozyskiwania danych i informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek - tłumaczy rzecznik.

Obecnie brak pełnej i rzetelnej informacji i dokumentacji od płatników składek lub ubezpieczonych utrudnia ustalanie prawa do zasiłków, ich terminową wypłatę oraz ich weryfikację. - Dotychczas zdarzały się sytuacje, że płatnicy składek lub ubezpieczeni, powołując się na brak podstawy prawnej do udostępnienia danych, odmawiali przekazywania informacji lub dokumentów - podkreśla Olewński.

Skuteczne narzędzie

Nowy przepis ma być skutecznym narzędziem, który przyczyni się do pozyskiwania od płatników składek i ubezpieczonych danych koniecznych do przyznania prawa i wypłaty świadczenia z ubezpieczeń społecznych, bądź ich weryfikacji (np. dotyczących potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach składanych przez ubezpieczonych w celu ustalenia prawa do zasiłku, istnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do świadczeń albo wstrzymanie ich wypłaty, ustalenia okoliczności związanych z prawidłowością wykorzystywania zwolnień od pracy. -  Chodzi np. o sytuacje, kiedy osoba zatrudniona u dwóch pracodawców przebywa na zwolnieniu lekarskim. ZUS będzie mógł pozyskać informacje, czy ubezpieczony wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy - tłumaczy Piotr Olewiński.

kat   

 

 

 

 

Tags