• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Bezrobocie coraz mniejsze. Więcej pieniędzy na wsparcie

19 stycznia 2016

Stopa bezrobocia w Radomiu i powiecie radomskim w 2015 roku była niższa niż w w 2015 roku. W samym mieście wyniosła 18, 6 proc., a w powiecie – 25, 1 proc. W ciągu ubiegłego roku w Radomiu ubyło 1708 osób bez pracy, w powiecie zaś 1210.

        pup_radom_495_1   Walka z bezrobociem prowadzona przez Powiatowy Urząd Pracy, to przede wszystkim aktywne formy przeciwdziałania temu zjawisku - podkreśla Mirosław Ślifirczyk, starosta radomski, któremu PUP podlega. Zapowiada, że w tym roku będzie na ten cel - 62, 55 tys. zł, czyli o ponad 14 ml zł więcej niż w 2015 roku. - Mamy nadzieję, że koniunktura gospodarcza zarówno w kraju, jak i w regionie będzie nadal sprzyjała spadkowi bezrobocia - mówi starosta. Pozytywne zmiany określa jeszcze jeden wskaźnik. - W ciągu dwóch od 2013 do 2015 roku w Radomiu i powiecie ubyło 7 tys. 64 bezrobotnych - dodaje dyrektor PUP w Radomiu Józef Bakuła. Zaznacza, że kwotę ponad  63 mln zł na aktywne formy zwalczania bezrobocia trzeba powiększyć o kolejne 1, 5 mln z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czyli o pieniądze przeznaczone na szkolenia pracowników i pracodawców. - Jak co roku największym zainteresowaniem cieszą się trzy formy pomocy: refundacja kosztów utworzenia stanowiska pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnego i staż - wymienia Bakuła. Na refundacje PUP przeznacza 15 mln 800 tys. zł, na rozpoczęcie działalności 12, mln 500 tys. zł i na staże 12 mln 3oo tys. zł. - w tym roku weszła jeszcze jedna forma wsparcia, tzw. refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Polega to na tym, że my refundujemy najniższą pensję plus składkę ZUS-owską przez 12 miesięcy; z umowy będzie wynikać dla pracodawcy obowiązek zatrudnienia przez kolejnych 12 miesięcy na umowę o pracę - wyjaśnia dyrektor PUP. Podkreśla, że już od początku roku widać zainteresowanie tą formą. Jest ona przewidziana na trzy lata. I jeszcze jedna dobra wiadomość: kwota przeznaczona na utworzenie stanowiska pracy wynosi w tym roku 230 tys. zł; w ubiegłym było to 200 tys. zł. k. woj.
Tags