• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: bezrobocie

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia w Radomiu zanotował w końcu grudnia 2019 roku Urząd Statystyczny w Warszawie. Większość osób pozostających bez pracy stanowili mężczyźni, a najliczniejszą grupę osoby w wieku 35–44 lata.

Prawie 4,5 tysiąca osób ubyło w 2017 roku z rejestru Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. Teraz to przedsiębiorca szuka pracownika, a nie odwrotnie. To był historyczny rok radomskiego pośredniaka – wynika z danych PUP.

W Radomiu panuje niemal najwyższe bezrobocie w całej Polsce. Zgodnie z informacjami z Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w maju 2017 roku stopa bezrobocia w woj. mazowieckim wynosiła na koniec miesiąca 6,6 proc., a w mieście Radom była znacznie wyższa – 15,2 proc. W powiecie radomskim wyniosła z kolei 20,8 proc. Dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy z tego miasta coraz częściej zatrudniają cudzoziemców, a nie krajanów.

W Radomiu panuje wysokie bezrobocie – jedno z najwyższych w całej Polsce. Tymczasem w urzędach pracy pojawiają się oferty zatrudnienia, a brakuje osób chętnych do nauki i szkolenia, aby taką pracę móc przyjąć.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2016 r. wyniosła w Radomiu 17,4 proc. i zmniejszyła się o 1,8 punktu procentowego w stosunku do czerwca poprzedniego roku. Odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 9,3 proc. w stosunku do czerwca 2015 roku oraz wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do pośredniaka w ciągu sześciu miesięcy br. – podaje Główny Urząd Statystyczny.

– Radomianie od lat słyszą, że ich miasto potrzebuje zasłużonej pomocy, nawet specjalnego programu. Za tymi słowami jednak nigdy nie poszły działania – pisze liderka radomskiej Nowoczesnej do premier Beaty Szydło i orosi, by rząd pomógł w znalezieniu miastu „co najmniej dwóch dużych inwestorów”,

Rekordowe niskie bezrobocie zanotował na koniec kwietnia Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. W samym mieście zarejestrował 2 tys. 854 osób bez zatrudnienia, a w powiecie 13 tys. 175. Analogicznie stopa bezrobocia wyniosła 18,6 proc. i 25,1 proc.

Stopa bezrobocia w Radomiu i powiecie radomskim w 2015 roku była niższa niż w w 2015 roku. W samym mieście wyniosła 18, 6 proc., a w powiecie – 25, 1 proc. W ciągu ubiegłego roku w Radomiu ubyło 1708 osób bez pracy, w powiecie zaś 1210.

– Dziś moje hasło wyborcze mogłoby brzmieć „Zgoda zmienia Radom”. Ja zmieniam miasto od roku i te zmiany są już widoczne, do tych zmian będę też namawiał parlamentarzystów – mówi prezydent Radosław Witkowski po roku urzędowania w magistracie w rozmowie z naszym portalem.

Październik kolejnym miesiącem spadku bezrobocia. O 4 tys. 64 osoby zmniejszyła się liczba osób pozostających bez pracy w stosunku do września 2013 roku – wynika z danych PUP w Radomiu.