Budowa ekspresowej „siódemki” na południe od Warszawy. GDKiA podpisze umowę z nowym wykonawcą

17 czerwca 2021

Można już bez żadnych przeszkód kontynuować projektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 Lesznowola – Tarczyn Północ, Tzw. kontrola uprzednia postępowania przetargowego, którą przeprowadził Urząd Zamówień Publicznych, zakończyła się pozytywnie. – Po zapewnieniu przez wykonawcę gwarancji, będziemy mogli podpisać umowę – informuje mazowiecki oddział GDDKiA.

 

fot. GDKiA Warszawa

 

- Pozostało jeszcze dopełnienie formalności związanych z przedstawieniem przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy. Po dostarczeniu tego dokumentu będziemy gotowi do podpisania umowy na kontynuację projektowania i budowę blisko 15-kilometrowego odcinka S7 pomiędzy Lesznowolą a Tarczynem - wyjaśnia Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka oddziału GDKiA w Warszawie.   

Spośród ofert, które wpłynęły w ramach przetargu, 29 kwietnia 2021 r. jako najkorzystniejszą wybrano tę złożoną przez firmę PTU Intercor. Żaden wykonawca nie odwołał się od czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. - To już drugie postępowanie przetargowe. 2 października 2020 r., po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z firmą realizującą to zadanie - przypomina rzeczniczka. 

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, ewentualne uzyskanie zamiennych decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wybudowanie trasy, wykonanie remontu blisko 17 km „starej” DK7, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. 

Najpierw po trzy, a potem po dwa pasy ruchu

Jak już pisaliśmy, budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki: od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km; od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km;
od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.

Realizowana trasa ekspresowa rozpocznie się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Wjazd na nową drogę będzie możliwy poprzez węzły Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

kat, bdb

 

 

 

 

Tags