Budowa ekspresowej „siódemki” na południe od Warszawy. Jest nowy wykonawca odcinka

24 czerwca 2021

GDDKiA podpisała umowę na kontynuację projektowania i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ. Wykonawcą inwestycji jest firma PUT Intercor, która dostanie za prace około 510,5 mln zł. Trasa ma być gotowa w I kwartale 2024 r.

 

fot. GDDKiA Warszawa

 

 - Czas realizacji to 30 miesięcy od  daty zawarcia umowy (z wyłączeniem okresów zimowych). Wymogiem postawionym przez GDDKiA jest to, by ciąg główny trasy S7 był przejezdny do października 2022 r., natomiast zakończenie wszystkich prac przewidywane zostało w I kwartale 2024 r. - precyzuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA w Warszawie.

Przypomnijmy: GDDKiA ogłosiła przetarg ponownie, bo w październiku 2020 r. odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą inwestycji. -  Decyzja ta była poprzedzona wielokrotnymi wezwaniami poprzedniego wykonawcy do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacji inwestycji - zaznacza rzeczniczka.

14,8 km drogi po nowym śladzie

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej .(ZRID), wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi. Ponadto wyremontowanie do końca III kwartału 2024 r. 17 km obecnego przebiegu DK7. 

Odcinek od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km będzie posiadał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas. W ramach zadania wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos i Tarczyn Północ. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Co się dzieje na dwóch realizowanych odcinkach?

Na pierwszym odcinku, od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola, wykonawca zbliża się do półmetka robót kontraktowych. W tym przypadku GDDKiA również odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą, a obecnie prace kontynuuje firma Polaqua. 

- Prowadzone są roboty ziemne (nasypy, wykopy), mostowe, układane są warstwy konstrukcji drogi, roboty brukarskie oraz przebudowywana jest infrastruktura podziemna. Termin umowny zakończenia wszystkich prac mija w październiku 2022 r. - informuje Tarnowska.

Dobiega końca budowa prawie 8-kilometrowej drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Tarczyn Południe a początkiem obwodnicy Grójca. Toczy się procedura uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Od grudnia 2020 r., w ramach czasowej organizacji ruchu, kierowcy korzystają z ciągu głównego trasy, co umożliwiło wykonawcy dokończenie przebudowy dróg lokalnych. Prowadzone są prace wykończeniowe związane z humusowaniem, nasadzeniami zieleni, montażem ekranów akustycznych i robotami branżowymi (kanalizacja, kanał technologiczny).

- Umowny termin zakończenia robót został przesunięty na czerwiec br. za sprawą uznanego roszczenia związanego z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji ZRID. Analizowane są kolejne roszczenia. W przypadku ich ewentualnego uznania termin na ukończenie może zostać przesunięty - zastrzega rzeczniczka oddziału GDDKiA w Warszawie. 

kat, bdb

 

Tags