Budżet Obywatelski 2023. Są nowe zasady i wyższe kwoty na realizację projektów

24 stycznia 2022

W przyszłym roku na realizację zwycięskich projektów Budżetu Obywatelskiego zostanie przeznaczona kwota 7 mln 750 tys. zł. Rada Miejska przyjęła dzisiaj uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BO na 2023 r.

W ramach BO powstają m.in. place zabaw i rekreacyjne

– Uchwała określa zasady i terminy, jakie będą obowiązywały w trakcie konsultacji. Wzięliśmy tu pod uwagę kilka szczegółowych propozycji zgłoszonych podczas warsztatów ewaluacyjnych. Z 50 do 100 tys. zł podnieśliśmy wartość projektów w pierwszej kategorii. Nowością  jest też to, że pod każdym zgłaszanym wnioskiem muszą być podpisane przynajmniej trzy osoby popierające dany projekt. Ponadto wydłuży się czas dla wnioskodawców na odwołanie się od decyzji Zespołu Opiniującego, a na karcie znajdą się graficzne oznaczenia dotyczące tematyki projektów. Wszystko po to, by Budżet Obywatelski działał jeszcze lepiej i odpowiadał na potrzeby mieszkańców, zarówno wnioskodawców jak i głosujących - wyjaśnia wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Podobnie jak do tej pory, propozycje zgłoszone przez mieszkańców zostaną podzielone na cztery kategorie. Na projekty do 100 tys. zł zostanie przeznaczona kwota 1,5 mln zł, a na projekty o wartości od 100 tys. zł do 600 zł oraz powyżej 600 tys. zł – po 2 mln 450 tys. zł. Wzorem poprzednich lat będzie też grupa projektów instytucjonalnych, czyli takich, które dotyczą instytucji miejskich. Na ich realizację zostanie przeznaczona kwota 1 mln 350 tys. zł.

Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje propozycje od 21 lutego do 15 marca. Projekty powinny zawierać oszacowany, przybliżony koszt realizacji oraz dokładny opis. Realizacja projektu musi być technicznie możliwa w ciągu jednego roku budżetowego, a roczny koszt utrzymania realizowanego projektu nie może przekraczać 15 proc. kwoty przeznaczonej na jego realizację. Projekty muszą też spełniać kryterium ogólnodostępności, a ustalona lokalizacja musi dotyczyć terenu będącego własnością miasta.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem do 1 maja będzie prowadzona weryfikacja zgłoszonych projektów przez merytoryczne wydziały,biura, jednostki miejskie i spółki miejskie.

 Wnioski do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego będzie można składać od 21 lutego. Głosowanie odbędzie się od 1 do 21 czerwca 2022 r. Wyniki zostaną przedstawione do 24 lipca.

Źródło: UM Radom

Tags