Budżet Obywatelski Mazowsza. Modern jazz, audio przewodniki i zieleń dla Elektrowni

29 maja 2022

Trzy projekty, które dotyczą Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu znalazły się na liście do głosowania w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Instytucja ma szansę zdobyć finansowanie na ich wykonanie dzięki wspólnemu zaangażowaniu radomian i mieszkańców regionu.

 

Na tarasie Elektrowni odbywają się m.in. seanse filmowe (fot. Elektrownia)

 

Modern jazz i balet na artystycznym tarasie

Projekt dotyczy organizacji na tarasie Elektrowni cyklicznych spotkań i warsztatów z zakresu artystycznych technik tanecznych oraz modern jazzu i baletu. Zajęcia będą prowadzić znani na świecie tancerze. Jednym z elementów projektu będzie montaż platformy schodowej prowadzącej na taras, która umożliwi transport osób z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.

Dotknąć i usłyszeć sztukę

Projekt zakłada dostosowanie sal wystawienniczych Elektrowni do potrzeb osób niewidomych, słabowidzących, niesłyszących lub niedosłyszących m.in. poprzez stworzenie stanowisk tyflograficznych, rozbudowanie systemu audio przewodników, przygotowanie nagrań dźwiękowych w formie audiodeskrypcji oraz przygotowanie audio przewodników w języku migowym.

Zielona przestrzeń dla sztuki

Celem projektu jest stworzenie przyjaznej, wypełnionej zielenią i sztuką przestrzeni przed budynkiem Elektrowni. Prace obejmą zaprojektowanie nowej szaty roślinnej, rewitalizację istniejącej już zieleni oraz zamontowanie intrygujących kształtem i kolorem rzeźb o cechach użyteczności publicznej, które zostaną stworzone przez współczesnych artystów zaproszonych do udziału w projekcie. Dzięki temu radomianie zyskają przestrzeń, która będzie łączyła funkcje rekreacyjne, użytkowe, kulturalne i edukacyjne.

Jak głosować?

Głosowanie odbywa się online na stronie www.bom.mazovia.pl od 8 do 30 czerwca 2022 roku; Głosować może każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego; można oddać głos maksymalnie na dwa projekty – jeden z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z puli podregionalnej.

Wszystkie projekty należy wybrać w trakcie jednego głosowania. Po zakończeniu głosowania, powrót do platformy i oddanie głosu na drugi projekt będzie niemożliwe.

W celu identyfikacji głosującego potrzebne będzie podanie imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (ograniczonego do nazwy miejscowości i powiatu) oraz numeru telefonu.

 

 

 

 

 

Tags