• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Co powie sąd w sprawie mandatu prezydenta Radomia? Dziś rozpatrzy skargę Witkowskiego

25 października 2017

Wojewódzki Sąd Administracyjny rozpatrzy dzisiaj skargę Radosław Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaszeniu mandatu prezydenta Radomia. Rozprawa w w WSA rozpoczyna się o godz. 9. Na pół godziny wcześniej zapowiedziana jest pod budynkiem sądu przy Słowackiego manifestacja.

 

Prezydent broni swojego mandatu

Prezydent broni swojego mandatu

 

Przypomnijmy: wszystko zaczęło się w styczniu br., kiedy to Centralne Biuro Antykorupcyjne zarzuciło Radosławowi Witkowskiemu, że nie przestrzegał przepisów ustawy antykorupcyjnej będąc członkiem rady nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy. Agenci twierdzą, że Skarb Państwa nie był większościowym udziałowcem tej spółki, a tylko w takim przypadku Witkowski mógłby bez kolizji z prawem zasiadać w jej władzach. Witkowski i jego pełnomocnik, mec. Rafał Królikowski, uważa inaczej.

Prezydent był członkiem rady nadzorczej Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego od 1 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku. To spółka należąca do Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w Radomiu. Zdaniem prezydenta i jego prawników, do złamania ustawy antykorupcyjnej nie dochodzi, „gdy osoba została zgłoszona do objęcia stanowiska w spółce prawa handlowego przez Skarb Państwa, inne osoby prawne, spółki, w których udział skarbu państwa przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji; jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego”. Prezydent został zgłoszony do rady nadzorczej Świętokrzyski Rynek Hurtowy przez Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A., w którym 55,51 proc. udziałów ma Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (będąca państwową osoba prawną), 26,37 proc. Skarb Państwa i 18,12 proc. pozostali, w tym gmina Radomia. – Jest to zatem spółka kontrolowana przez Skarb Państwa i wypełnia znamiona ustawy – wyjaśniał Witkowski.

CBA zwróciło się do rady miejskiej o wygaszenie mandatu Witkowskiego na początku stycznia  tego roku, ale rada 10 lutego nie wyraziła na to zgody. Wtedy wojewoda mazowiecki – zgodnie z obowiązującymi przepisami –  po raz kolejny zwrócił się do rady o wygaszenie mandatu Witkowskiego. Do ponownego głosowania jednak nie doszło i ostatecznie 29 czerwca Zdzisław Sipiera wydał zarządzenie zastępcze, w którym stwierdził wygaśnięcie mandatu prezydenta Radomia. Tę decyzję Radosław Witkowski zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Kto manifestuje pod sądem?

Zapowiadana pod WSA manifestacja została – jak wynika z ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomiu – zgłoszona przez osobę prywatną. Treść ogłoszenia brzmi: „Prezydent Radomia informuje mieszkańców, że w dniu 25.10.2017 o godz. 8:30, na ul. J. Słowackiego 7 w Radomiu rozpocznie się zgromadzenie organizowane w trybie uproszczonym. Organizator: osoba prywatna. Przewidywana liczba uczestników zgromadzenia: około 100 osób. Planowany czas zgromadzenia: 7 godz. Charakter zgromadzenia: stacjonarny”.

Na razie nie wiadomo, kim jest organizator i jaki cel ma manifestacja – poparcia dla prezydenta Witkowskiego, czy przeciwnie.

Bożena Dobrzyńska

 

Tags

Dodaj komentarz