• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Dobry finansowo koniec kadencji. Radni dołożyli pieniędzy na wydatki miasta

10 października 2018

W kasie Radomia na ten rok znalazły się dodatkowe pieniądze m.in. na budowę ul. Gołebiowskiej, montaż sygnalizacji świetlnej na jednym ze skrzyżowań na Michałowie i zapłacenie firmom, które wywożą z miasta śmieci. Radni bez większych zastrzeżeń zaakceptowali propozycje prezydenta dotyczące przesunięć w budżecie.

 

Ulica doczeka się asfaltu

Ulica doczeka się asfaltu

 

270-metrowy odcinek Gołębiowskiej od Zbrowskiego do ks. Chodowicza dostanie wreszcie asfalt, oświetlenie, kanalizację deszczową, uliczka zostanie również odwodniona. Radni na wczorajszej nadzwyczajnej sesji zgodzili się, by na przebudowę drogi przeznaczyć więcej pieniędzy niż miasto wcześniej planowało.

Pierwszy przetarg na przebudowę Gołębiowskiej w ramach tzw. czynów społecznych (mieszkańcy musieli zawiązać komitet budowy i częściowo partycypować w kosztach) ogłoszony przez MZDiK w lipcu unieważniono, ponieważ miasto miało zarezerwowane na modernizację ulicy 760 tys. zł, a jedyna oferta złożona przez zainteresowaną firmę opiewała na kwotę 1 mln 200 tys. zł. W drugim przetargu rozpisanym na początku września wykonawca zażądał za roboty 1 mln 76 tys. zł i miasto musiało znaleźć brakująca kwotę. – Dokumentację projektową i pozwolenie na budowę mieliśmy jeszcze w 2017 roku, więc teraz była to naturalna konsekwencja tego, co robiliśmy wcześniej i tych zadań i celów, które sobie postawiliśmy, aby utwardzać takie ulice, których jeszcze nadal po rządach Prawa i Sprawiedliwości pozostało w Radomiu ponad 500 – przypomina wiceprezydent Konrad Frysztak. Dodaje, że jeśli przewodniczący rady miejskiej szybko podpisze uchwałę, MZDiK szybko rozstrzygnie przetarg, a umowa zostanie podpisana i wykonawca wejdzie na budowę. – Wszystko jeszcze w tym roku – zapewnia wiceprezydent.

Radni dołożyli także 300 tys. do planowanej przebudowy i zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ul. Mieszka I, Królowej Jadwigi i Brzóstowskiej (jedyna firma startująca w przetargu oczekiwała 1 mln 300 tys., miasto miało zarezerwowany 1 mln zł), a w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisali na rok 2021 dodatkowe 4, 5 mln na prace budowlane przy szpitalnym centrum rehabilitacji. Konsorcjum, które złożyło ofertę w przetargu ogłoszonym przez RSS oczekuje 45 mln 560 tys. zł, a szpital przeznaczył na realizację części budowlanej kwotę 41 mln 060 tys. 121 zł .

Znalazły się także pieniądze na na opłacenie faktur za wywóz nieczystości dla firm obsługujących miasto. Na jednej z poprzednich sesji radni „zabrali” pierwotnie przeznaczone na ten cel pieniądze i przesunęli je na prace związane z odwodnieniem ulic na Obozisku. Teraz przekonały ich argumenty wiceprezydenta Jerzego Zawodnika, że wzrost cen za wywóz odpadów wzrósł w ty roku w porównaniu do 2017 o ponad 3 mln 628 tys. zł . – Złożyły się na to m.in wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej wprowadzonej przez ministra ochrony środowiska, wzrost o 2 tys. 167 ton przekazywanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieczystości, wzrost płacy minimalnej w firmach. Dlatego potrzebujemy 2 mln 710  tys. 810 zł, aby wywiązać się z nałożonego na gminę obowiązku – tłumaczy wiceprezydent Zawodnik.

Bożena Dobrzyńska

Tags

Dodaj komentarz