• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: sesja

Nie odbędzie się planowana na 20 marca nadzwyczajna sesja radomskiej rady miejskiej. O przełożenie, ze względu na zagrożenie epidemiczne, posiedzenia wnioskował prezydent Radosław Witkowski. Nowy termin zostanie dopiero ustalony.

Nie będzie Instytutu Miejskiego w Kamienicy Deskurów. Nie zgodzili się na to radni Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent zapowiedział, że zadania jednostki, której nie udało się powołać, będzie realizować Resursa. Jej statut zostanie zmieniony.

Instytut Miejski „Kamienica Deskurów”, czy Instytut Miejski „Kamienica Deskurów” im. Anny Walentynowicz? Ani tak, ani tak. Radni znowu nie powołali nowej jednostki kultury, która miałaby swoją siedzibę w zrewitalizowanych, zabytkowych obiektach w Rynku. Bo pokłócili się o patrona.

Rozpoczęły się prace przy układzie drogowym, w ubiegłym tygodniu stawiane były ścianki kartongipsowe i tynkowana klatka schodowa. Niezbędne będzie odwodnienie i wzmocnienie podłoża – to najkrótszy raport z budowy hali widowiskowo-sportowej i stadionu piłkarskiego przy ul. Struga.

Nie będzie komisji doraźnej ds. zbadania procesu inwestycyjnego na radomskim lotnisku. Przeciwko jej powołaniu byli radni Prawa i Sprawiedliwości. – Czy prezydent będąc stroną w tej sprawie chce kontrolować sam siebie? – pytali.

Budżet Radomia na 2020 rok uchwalony. Rani Prawa i Sprawiedliwości, którzy ponad miesiąc temu odrzucili plan finansowy miasta na ten rok, teraz podzielili się: byli przeciwko albo wstrzymali się od głosu.

Małgorzata Półbratek (Prawo i Sprawiedliwość) jest nową radną Rady Miejskiej w Radomiu. Złożyła ślubowanie na dzisiejszej sesji.

Radni głosami Prawa i Sprawiedliwości po raz drugi w historii Radomia nie uchwalili budżetu miasta. Za przyjęciem projektu było 11 radnych z Koalicji Obywatelskiej i Kazimierz Woźniak z Bezpartyjnych Radomian; 14 radnych PiS było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Czy w Radomiu od nowego roku wzrosną ceny wywozu śmieci? Decyzja miała zapaść podczas dzisiejszej sesji, ale radni Prawa i Sprawiedliwości ponownie sprzeciwili się podwyżce. – W tej sytuacji musimy znaleźć dodatkowe 15 mln zł w wydatkach bieżących miasta – tłumaczy wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Na obfitującej w obszerny porządek obrad sesji spotykają się dziś radomscy radni. Będą dyskutować m.in. o proponowanej przez prezydenta podwyżce cen za wywóz odpadów komunalnych, a także o przyszłorocznym budżecie miasta.