• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: sesja

Budżet Radomia na 2020 rok uchwalony. Rani Prawa i Sprawiedliwości, którzy ponad miesiąc temu odrzucili plan finansowy miasta na ten rok, teraz podzielili się: byli przeciwko albo wstrzymali się od głosu.

Małgorzata Półbratek (Prawo i Sprawiedliwość) jest nową radną Rady Miejskiej w Radomiu. Złożyła ślubowanie na dzisiejszej sesji.

Radni głosami Prawa i Sprawiedliwości po raz drugi w historii Radomia nie uchwalili budżetu miasta. Za przyjęciem projektu było 11 radnych z Koalicji Obywatelskiej i Kazimierz Woźniak z Bezpartyjnych Radomian; 14 radnych PiS było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Czy w Radomiu od nowego roku wzrosną ceny wywozu śmieci? Decyzja miała zapaść podczas dzisiejszej sesji, ale radni Prawa i Sprawiedliwości ponownie sprzeciwili się podwyżce. – W tej sytuacji musimy znaleźć dodatkowe 15 mln zł w wydatkach bieżących miasta – tłumaczy wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Na obfitującej w obszerny porządek obrad sesji spotykają się dziś radomscy radni. Będą dyskutować m.in. o proponowanej przez prezydenta podwyżce cen za wywóz odpadów komunalnych, a także o przyszłorocznym budżecie miasta.

Miasto chce, by radni wpisali do Wieloletniej Prognozy Finansowej Radomia 16 mln zł na dokończenie budowy Radomskiego Centrum Sportu. Dodatkowa kwota jest potrzebna, bo potencjalny wykonawca oczekuje więcej pieniędzy za wykonanie robót, niż firma która do podpisania umowy nie przystąpiła, choć przetarg wygrała.

– Nie poprzemy – ostrzegał szef klubu radnych PiS w radzie miejskiej odnosząc się do planu powstania Instytutu Miejskiego w odrestaurowanej kamienicy Deskurów. W odpowiedzi prezydent poinformował, że poprosi ekspertów od unijnych projektów, czy w tej sytuacji miasto nie będzie musiało oddać około 23 mln zł.

Radomscy radni po raz pierwszy obradują w odrestaurowanym ratuszu w Rynku. – Po raz pierwszy od 60 lat. Bardzo się cieszymy – mówiła przewodnicząca rady miejskiej Kinga Bogusz tuż po przecięciu wstęgi do sali im. Marii Kelles-Krauz.

Historyczny budynek ratusza w Rynku już nie stoi pusty. Jest po generalnym remoncie i stał się siedzibą nie tylko kilku wydziałów magistratu, ale także Biura Rady Miejskiej. W poniedziałek odbędzie się tu, po raz pierwszy od 60 lat, sesja rady miejskiej.

Otworzyła się furtka, dzięki której E.Leclerc będzie mógł się rozbudować. Radni zaakceptowali zmiany, jakie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wierzbickiej, Toruńskiej i Starowiejskiej wprowadzili okoliczni mieszkańcy i prezydent.