Tag: sesja

„Oceniając” raport o stanie miasta za 2022 r. przedstawiony dzisiaj radnym, Dariusz Wójcik (PiS) milczał przez chwilę, po czym przekazał prezydentowi gumowy młotek, by Radosław Witkowski „stuknął w głowę wszystkich Dyzmów, Czerepachów i nieudaczników”, których mianował. – Czy prezydent ma z tym narzędziem biec pod KPRM? – pytał Jarosław Rabenda (KO).

Roboty budowlane skończone, ale stadion… nieskończony. Jedni nazwali dzisiejszy poniedziałek historycznym, bo to wreszcie finał, drudzy przekonywali, że za wcześnie odtrąbić zwieńczenie dzieła. Radni, którzy jak co miesiąc zajmowali się tematem, chcieli nawet jechać na Struga 53, by przekonać się naocznie, jak wygląda sytuacja, ale ostatecznie do takiej wizyty nie doszło.

Z powodu przedłużających się procedur przetargowych miasto nie jest w stanie wydać na przebudowę wiaduktu w ul. Żeromskiego zapisanych w budżecie Radomia na ten rok pieniędzy. Stąd pomysł, by 16 mln zł 500 tys. zł „przesunąć” na inne, równie ważne inwestycje drogowe. Dzisiaj radni na nadzwyczajnej sesji zgodzili się na te zmiany.

Nie ma chyba w ostatnich latach inwestycji drogowej w Radomiu, której byłoby tak pod górkę, jak wiaduktowi w ul. Żeromskiego. Kiedy umowę na wykonanie przeprawy nad torami kolejowymi można by wreszcie podpisać i przystąpić do pracy, na przeszkodzie staje… kalendarz ministra infrastruktury. A konkretniej: brak w nim wolnych terminów.

– Żaden aneks, ani żaden protokół konieczności nie został podpisany z Betonoxem od czasu ostatniej sesji rady miejskiej – takimi słowami Rafał Górski, dyrektor w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji rozpoczął swoje wystąpienie na sesji rady miejskiej, mówiąc o budowie stadionu piłkarskiego w ramach Radomskiego Centrum Sportu.

Budżet Radomia na 2023 r. przyjęty. Radni Koalicji Obywatelskiej i radny niezależny opowiedzieli się za projektem zaproponowanym przez prezydenta miasta, natomiast ci z Prawa i Sprawiedliwości podzielili się: część była za, część wstrzymała się. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu.

Rodzice nie zapłacą za pobyt dziecka w radomskich żłobkach więcej niż dotychczas. Na podwyżkę nie zgodzili się radni. Przeciwko uchwale podnoszącej opłaty głosowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Wiceprezydent Jerzy Zawodnik zadeklarował, że przygotuje projekt regulacji zgodnie z którymi za opiekę w placówkach trzeba będzie wnosić stałą kwotę.

Bilety komunikacji miejskiej i opłaty w strefie parkowania w górę, ale stawki za wywóz odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, za pobyt dziecka w żłobku i wynajem sal sportowych w szkołach pozostają niezmienione. Tak zdecydowali podczas dzisiejszej, chwilami bardzo burzliwej sesji, radomscy radni.

Na najbliższą (poniedziałek, 24 października) sesję rady miejskiej trafi projekt uchwały w sprawie podwyżek stawek za parkowanie w płatnej strefie w centrum Radomia. Jak uzasadnia miasto, nie były one podnoszone od 10 lat i są jednymi z najniższych w Polsce. Strefa my być również powiększona o kilka kolejnych ulic.

Radni głosami Prawa i Sprawiedliwości przyjęli stanowisko w sprawie „cen energii elektrycznej i działań rządu”. Ci z Koalicji Obywatelskiej zagłosowali przeciw, bo PiS nie chciało przyjąć zgłoszonych przez nich poprawek do treści dokumentu. W tym kontekście Dariusz Wójcik (PiS) pytał posła Konrada Frysztaka (PO), czy to prawda, że jego ojciec jeździł „nachlany samochodem”.