• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Nowe osoby w składzie rady miejskiej: Tomasz Gogacz i Jarosław Rabenda

11 grudnia 2018

Tomasz Gogacz uzupełnił skład klubu Prawa i Sprawiedliwości, a Jarosław Rabenda klubu Koalicji Obywatelskiej w radzie miejskiej. Ślubowanie złożyli dopiero dzisiaj. Radni wybrali również składy komisji. „Wymienili” także przewodniczących dwóch komisji i powołali szefa jednej.

 

Tomasz Gogacz

Tomasz Gogacz

 

Jarosław Rabenda

Jarosław Rabenda

 

Gogacz, aby objąć mandat radnego musiał zrezygnować ze stanowiska dyrektora XIII LO z oddziałami dwujęzycznymi, a Rabenda czekał na uprawomocnienie się procedur związanych z przekazywaniem mandatu. Gogacz wszedł do rady na miejsce Artura Standowicza, który z mandatu zrezygnował i pozostał na stanowisku wicewojewody mazowieckiego, natomiast Rabenda (aktor Teatru Powszechnego) wszedł do rady na miejsce Mateusza Tyczyńskiego, który zrezygnował mandatu, bo pozostał na stanowisku dyrektora Kancelarii Prezydenta.

 

Przewodnicząca rady Kinga Bogusz poinformowała, że z kierowania komisją budżetową zrezygnował Marcin Kaca,  a komisji rozwoju miasta Mateusz Kuźmiuk. Ponadto zgodnie ze zmienionym statutem miasta nie ma już osobnych komisji edukacji oraz sportu i turystyki; jest jedna komisja edukacji sportu i turystyki. W znowelizowanym statucie wpisano też nową komisję senioralną. Radni wybrali zatem przewodniczących tych komisji. Zostali nimi: Dariusz Wójcik – komisja edukacji, sportu i turystyki, Marcin Kaca – polityki senioralnej, Kazimierz Staszewski – komisja skarg, wniosków i petycji, Mateusz Kuźmiuk  – komisja budżetowa, Tomasz Gogacz – komisja rozwoju miasta.

bdb

Tags

Dodaj komentarz