• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: rada

Miasto może zyskać dwoje nowych honorowych obywateli: Teresę Grodzieńska i Józefa Marjańskiego. Wnioski od prezydenta Radomia o nadanie tytułów wpłynęły do rady miejskiej. Radni będą je rozpatrywać na najbliższej sesji w poniedziałek 26 lutego.

Prywatny inwestor planuje zbudować na Glinicach w rejonie ulic Ciemnej, Górnej i Słowackiego 12 czteropiętrowych bloków mieszkaniowych. Chce przy tym skorzystać z zapisów tzw. specustawy, która pozwala wznosić obiekty z pominięciem długich procedur . Muszą jednak na to wyrazić zgodę radni. Zajmą się tym na dzisiejszej sesji.

Miasto ulży nieco przedsiębiorcom w trudnych czasach pandemii. Radni zgodzili się, by terminy płatności rat podatku od nieruchomości wymagane do uregulowania w ustawowym terminie w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu zostały przedłużone do 15 listopada.

Czy na działce po dawnym kinie Odeon stanie apartamentowiec? Negatywną opinię w tej sprawie wydała miejska komisja urbanistyczna, która uznała, że budynek byłby zbyt wysoki. Radni byli wprawdzie przeciwko odmówieniu zgody na lokalizację dla dewelopera, ale nie oznacza to automatycznie akceptacji projektu.

Radni głosami Prawa i Sprawiedliwości nie uchwalili regulaminu, który miał precyzować kryteria naboru przyszłych najemców mieszkań w nowych blokach przy ul. Tytoniowej. Powstają one w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Mają być gotowe w październiku 2021 roku.

O 57 ml zł wzrośnie deficyt budżetu Radomia. Takie braki w kasie miasta poczynił COVID-19. Na powiększenie różnicy pomiędzy przychodami a wydatkami zgodzili się dzisiaj radni. Zostanie ona sfinansowana z kredytów z banków krajowych i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Siedziba Zespołu Szkół Elektronicznych ma szansę na termomodernizację. Radni zgodzili się, by przeznaczyć na ten cel 1 mln 700 tys. zł w ciągu dwóch lat. Wykonanie prac jest uzależnione od pozyskania przez miasto pieniędzy z funduszy norweskich, bo całość ma kosztować ponad 5 mln zł.

Wstrzymanie się radnych PiS od głosu sprawiło, że przyjęta została uchwała pozwalająca na wprowadzenie zmian do wieloletniej Prognozy Finansowej Radomia na lata 2020-40. Dzięki temu będzie można poddać procesowi termomodernizacji cztery szkoły i rozstrzygnąć przetarg na budowę III etapu trasy NS.

Radomscy radni nie udzielili prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019, a wcześniej odrzucili związane z tym sprawozdanie finansowe. Wynik był identyczny, jak przy głosowaniu nad wotum zaufania.

Kinga Bogusz z Prawa i Sprawiedliwości nadal będzie pełnić funkcję przewodniczącej Rady Miejskiej w Radomiu. Klub Koalicji Obywatelskiej wycofał dzisiaj wniosek o jej odwołanie. – Dajemy pani dwa miesiące, oczekujemy współpracy – zapowiedziała przewodnicząca klubu KO.