• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: rada

Radni zdecydowali dzisiaj o podniesieniu wynagrodzenia dla prezydenta Radomia, ale nie zgodzili się, by pobierał – jak wnioskował przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości – wynagrodzenie niższe o 20 proc. w stosunku do kwoty zaproponowanej w projekcie uchwały. Radni podwyższyli także swoje diety.

Prezydent Radomia będzie więcej zarabiał. Oczywiście, jeśli zgodzą się na to radni. Ale wyjścia raczej nie mają, bo obowiązek podniesienia pensji Radosławowi Witkowskiemu nakłada na nich ustawa z 17 września tego roku.

Rodzice i opiekunowie nie będą płacić więcej niż teraz za pobyt dzieci w miejskich żłobkach. Na podniesienie opłat w tych placówkach nie zgodzili się radni Prawa i Sprawiedliwości. – Stać nas na to – przekonywał przewodniczący klubu radnych PiS w radzie.

Piotr Kotwicki nie będzie już przewodniczącym komisji ochrony i kształtowania środowiska radomskiej rady miejskiej. Radny Prawa i Sprawiedliwości złożył rezygnację z tej funkcji. Powodem jest konflikt pomiędzy nim a byłym szefem klubu i byłym przewodniczącym rady Dariuszem Wójcikiem.

Co przystoi radnemu? Czy publiczna bójka pomiędzy dwoma przedstawicielami rady miejskiej, na dodatek tego samego klubu, to ich prywatna sprawa? Czy jeden z nich powinien zostać odwołany z funkcji przewodniczącego komisji? Na razie te pytania pozostają bez odpowiedzi, a temat ma wrócić na następną sesję.

Miasto może zyskać dwoje nowych honorowych obywateli: Teresę Grodzieńska i Józefa Marjańskiego. Wnioski od prezydenta Radomia o nadanie tytułów wpłynęły do rady miejskiej. Radni będą je rozpatrywać na najbliższej sesji w poniedziałek 26 lutego.

Prywatny inwestor planuje zbudować na Glinicach w rejonie ulic Ciemnej, Górnej i Słowackiego 12 czteropiętrowych bloków mieszkaniowych. Chce przy tym skorzystać z zapisów tzw. specustawy, która pozwala wznosić obiekty z pominięciem długich procedur . Muszą jednak na to wyrazić zgodę radni. Zajmą się tym na dzisiejszej sesji.

Miasto ulży nieco przedsiębiorcom w trudnych czasach pandemii. Radni zgodzili się, by terminy płatności rat podatku od nieruchomości wymagane do uregulowania w ustawowym terminie w styczniu, lutym, marcu, kwietniu, maju i czerwcu zostały przedłużone do 15 listopada.

Czy na działce po dawnym kinie Odeon stanie apartamentowiec? Negatywną opinię w tej sprawie wydała miejska komisja urbanistyczna, która uznała, że budynek byłby zbyt wysoki. Radni byli wprawdzie przeciwko odmówieniu zgody na lokalizację dla dewelopera, ale nie oznacza to automatycznie akceptacji projektu.

Radni głosami Prawa i Sprawiedliwości nie uchwalili regulaminu, który miał precyzować kryteria naboru przyszłych najemców mieszkań w nowych blokach przy ul. Tytoniowej. Powstają one w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Mają być gotowe w październiku 2021 roku.