• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Pora porozmawiać o Budżecie Obywatelskim Radomia na… 2021 rok

20 listopada 2019

Do 15 grudnia można zgłaszać uwagi i opinie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Radomia na 2021 rok. Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Radomiu w tej sprawie.

 

Screenshot_2019-11-20 Konsultacje w sprawie Budżetu Obywatelskiego

 

W 2021 roku na realizację zwycięskich projektów ma zostać przeznaczona kwota 6,2 mln zł, czyli o 400 tys. zł więcej niż w 2020 roku. Nowością będzie też utworzenie kolejnego stałego punktu, w którym będzie można składać projekty oraz głosować. Będzie się on mieścił w Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Rwańskiej.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

a)   w formie elektronicznej poprzez nadsyłanie propozycji i uwag na adres: konsultacje@umradom.pl (poprzez uzupełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia);

b)  w formie papierowej poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, w czterech stałych punktach obsługujących konsultacje: w Biurze Rady Miejskiej w Radomiu ul. Moniuszki 9 w godzinach 7.30 – 15.30, Biurze Obsługi Mieszkańca w Radomiu ul. Kilińskiego 30 od 7.30 – 16.30, Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu (pok. 104), ul. Żeromskiego 53 w godzinach 7.30 – 15.30, Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Struga 1 w godzinach 7.30 – 19.

c)  podczas szkolenia dotyczącego Budżetu Obywatelskiego z radomskimi organizacjami pozarządowymi w Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1 22 listopada w godz. 10 – 12 (szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 103), tel. 48 36 20 279/ 363/ 277, e-mail: konsultacje@umradom.pl);

d)  podczas szkolenia dotyczącego Budżetu Obywatelskiego z mieszkańcami Radomia w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, sala konferencyjna nr 114  5 grudnia w godz. 16.30 -18.30  (szczegółowe informacje dostępne są w Referacie Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53 (pok. 103), tel. 48 36 20 279 /363/ 277, e-mail: konsultacje@umradom.pl);

e)  podczas warsztatów ewaluacyjnych poświęconych procedurom konsultacji społecznych  Budżetu Obywatelskiego w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, sala  konferencyjna nr 114  26 listopada w godz. 16.30 – 18.30;

f)  dopuszcza się organizację spotkań z mieszkańcami na terenie miasta Radomia (informacja na stronie www.konsultacje.radom.pl).

Źródło: UM Radom

Tags

Dodaj komentarz