• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Radni PiS nie chcą budowy Radomskiego Centrum Kultury

21 lutego 2019

Radni Prawa i Sprawiedliwości przeciwko lokalizacji Radomskiego Centrum Kultury na skraju Starego Ogrodu, w pobliżu ronda ks. Kotlarza. Takie stanowisko podjęli na nadzwyczajnej sesji. Przewodnicząca rady zarządziła przerwę w obradach, by zainteresowani mogli uczestniczyć w… spotkaniu zorganizowanym przez prezydenta. Temat był ten sam.

 

Na sesję przyszli obrońcy Starego Ogrodu

Na sesję przyszli obrońcy Starego Ogrodu

 

O tym, że terminy sesji i spotkania w hotelu Nihil Novi niemal się pokrywają (sesja o godz. 16, otwarte spotkanie z mieszkańcami o godz. 17) wiadomo było niemal od początku, ale kto ogłosił je pierwszy – już nie do końca. Dlatego podczas wczorajszej sesji radni kłócili się na ten temat z wiceprezydentem Konradem Frysztakiem. Ten nawet zarzucił, że antydatowano umieszczenie informacji o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej, byle tylko przekonać, że to właśnie ta wiadomość ukazała się jako pierwsza. Ostatecznie po wielu słownych przepychankach na wniosek szefowej klubu Koalicji Obywatelskiej Marty Michalskiej-Wilk przewodnicząca rady Kinga Bogusz zarządziła półtoragodzinną przerwę. Część radnych i mieszkańcy, którzy przyszli na sesję przenieśli się na ten czas do hotelu Nihil Novi.

Nie idealna, ale najlepsza z możliwych

Dlatego architekt miejski Paweł Rybak musiał dwukrotnie pokazać przygotowaną przez siebie prezentację i tłumaczyć, dlaczego władze miasta opowiadają się z lokalizacją RCK w pobliżu ronda ks. Kotlarza.

Jak się okazało, magistrat rozpatrywał wcześniej inne lokalizacje: plac na rogu Żytniej i Wałowej, ul. Mickiewicza (działki po dawnym MDK) oraz teren w obrębie pl. Konstytucji i Piłsudskiego (obiekty dawnej Telekomunikacji, a dziś Orange są wystawione na sprzedaż). Właściciele dwóch pierwszych – jak informował wiceprezydent Frysztak – zdecydowali odmówili sprzedaży nieruchomości, natomiast Orange postawił warunki nie do spełnienia – chciał, by na terenie posesji pozostały jego urządzenia. Nie brano natomiast pod uwagę umiejscowienia RCK na terenie działki, gdzie dziś stoi NOT (również jest do sprzedania), bowiem uznano, że sąsiedztwo Galerii Słonecznej, Teatru Powszechnego i wyremontowany już plac Jagielloński dostatecznie ożywiają tę część miasta.

Dlatego wybór padł na skraj Starego Ogrodu (działki należą do miasta). Konrad Frysztak zastrzegał, że nie jest to lokalizacja idealna, ale najlepsza z możliwych.

Paweł Rybak i Marzena Kędra, zastępca dyrektora wydziału inwestycji d.s. rewitalizacji w urzędzie miejskim przekonywali, że ulokowanie RCK u zbiegu ulic. Mireckiego i Okulickiego będzie m.in. elementem rewitalizacji tego miejsca, naturalnym przedłużeniem Miasta Kazimierzowskiego. Nowym elementem skomunikowania miałaby stać się kładka dla pieszych przerzucona przez skrzyżowanie ulic.

RCK miałoby być przede wszystkim siedzibą dla Radomskiej Orkiestry Kameralnej; znalazłaby się w nim nie tylko sala koncertowa na 700 miejsc, ale także mniejsza, kameralna oraz trzy sale wystawiennicze (galeria), czytelnia czasopism miejskiej biblioteki, a także restauracja. Architekt miejski nie widzi konieczności budowy nowych parkingów, bo w pobliżu są ogólnie dostępne przy CH Gama i Aldim. Poza tym miejsca parkingowe mają się znaleźć pod płytą Rynku (po jej przebudowie).

Architekci i radni mówią: „nie”

Przeciwko lokalizacji wypowiedzieli się m.in. architekci Elżbieta Maj i Bogusław Blum. Przekonywali, że rozpatrywany  teren położony jest na nawodnionych gruntach, co podnosi koszty budowy obiektu, że dolina Mlecznej jest głównym korytarzem napowietrzania miasta i nie powinno się tu nic stawiać, wreszcie zielone tereny nie powinny być uszczuplane.

Podobne kwestie podnosili obecni na sesji mieszkańcy, w tym członkowie świeżo zawiązanego Komitetu Ochrony Parku Kulturowego Stary Radom.

Zdaniem szefa klubu radnych PiS temat budowy RCK jest „tematem zastępczym”. – Jakie są źródła finansowania, ile to będzie kosztowało? Nie wiemy, tak jak nie wiemy, ile będzie kosztowała Wojska Polskiego, ile kamienica Deskurów, ile trasa NS, a chcemy zaciągać kolejne zobowiązania. To kilkadziesiąt milionów złotych. Najpierw zakończymy to, co rozgrzebane – apelował. Jego zdaniem pilniejsze potrzeby to szpital i ewentualnie remont amfiteatru. Wójcik przestrzegał prezydenta, że każde pieniądze na RCK będą wydatkowane niezgodne z oczekiwaniami rady miejskiej.  – I wtedy będziemy zobowiązani do poinformowania odpowiednich służb, które w naszym kraju działają – zapowiedział.

Nie zgodził się z nim Robert Utkowski (KO). – Dyskusja o RCK to nie jest temat zastępczy. Odnoszę wrażenie, że jeśli nie zajmiemy się tym teraz, to problem odsunie się na lata – mówił. Prosił, by nie używać w dyskusji terminu „filharmonia”, bo orkiestra filharmoniczna to więcej muzyków i pracowników obsługi. – Lepiej mieć dobrą orkiestrę kameralną, niż słabszą symfoniczną – przekonywał.

Przewodnicząca klubu radnych KO w radzie zarzuciła radnym PiS, że nie chcieli wysłuchać żadnych argumentów. – Odnoszę wrażenie, że cokolwiek zostanie powiedziane nie zostanie przyjęte – twierdziła. Według niej dowodem na to jest fakt, że treść stanowiska do przegłosowania radni mieli już na początku sesji. – Po co więc ta sesja? Na pewno nie po to, by poznać argumenty – twierdziła.

Radni KO nie wzięli udziału w głosowaniu stanowiska, 15 radnych PiS było za jego przyjęciem.

bdb

Treść stanowiska
Radni Rady Miejskiej w Radomiu wyrażają swój sprzeciw wobec planowanej lokalizacji Radomskiego Centrum Kultury na terenie Parku Kulturowego „Stary Radom”. Zważywszy na wartość historyczno-kulturową parku, wzywamy prezydenta Radomia do wstrzymania wszelkich działań zmierzających do budowy RCK na terenie Parku Kulturowego „Stary Radom”. Park kulturowy został utworzony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Radomiu 170/2011 z 29 sierpnia 2011 r. 18 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Radomiu podjęła uchwałę 590/2017 ws. zatwierdzenie planu ochrony Parku Kulturowego „Stary Radom”. Wykonanie powierzyła prezydentowi Miasta Radomia. Mając na uwadze powyższe radni Rady Miejskiej w Radomiu wzywają prezydenta Radomia do przestrzegania uchwał Rady Miejskiej. Jednocześnie informujemy, że wydatkowanie jakichkolwiek środków finansowych związanych z budową RCK w obrębie Parku Kulturowego „Stary Radom” będzie odbierane jako działanie na szkodę Gminy Miasta Radomia i jej mieszkańców.

 

 

 

 

 

 

Tags

Dodaj komentarz