Sesja pod dyktando opozycji. Radni PiS i bezpartyjni przegłosowali „swoje” zmiany w budżecie

26 marca 2018

Radni wprowadzili dzisiaj zmiany w budżecie Radomia na 2018 rok. Ale nie takie, jak chciał prezydent, tylko takie, jakie zgłosiła opozycja. Czy radni Prawa i Sprawiedliwości i klub bezpartyjnych przejmuje w ten sposób władzę w mieście?

  DSC_0808   Prezydent Radosław Witkowski (na sesji nie był obecny) zaproponował wprowadzenie do budżetu Radomia wielu zdań, których radni nie chcieli zaakceptować 30 stycznia i na kolejnych sesjach. Deficyt budżetowy w ramach tych korekt miał się zwiększyć o ponad 10 mln zł. Magistrat proponował, by przeznaczyć pieniądze m.in. budowę ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Traugutta do ul. Piłsudskiego – Żeromskiego „BIS” w kwocie 77 tys. 490 tys. zł, obsługę terenów Radomskiego Centrum Sportu przy ul. Struga w wysokości niecałych 2 mln zł. Prezydent wnioskował również o 300 tys. zł na budowę mostu na Mlecznej w ciągu ul. Ofiar Firleja/Krzewień, rozbudowę ul. Lekarskiej i ul. Tochtermana (wraz z parkingiem) w kwocie prawie 1 mln zł. Na promocję gmina chciała dostać niewiele ponad 239 tys. zł, na oczyszczanie miasta 300 tys. zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg ponad 639 tys. zł, na wyposażenie kamienicy Deskurów 500 tys. zł, na nabycie gruntów niecałe 409 tys. zł. Podczas sesji dyrektor Kancelarii Prezydenta wyjaśniał radnym, że w propozycjach ratusza - w różnych działach - znajdują się pieniądze, które miasto chce przeznaczyć na organizację Dni Radomia, 42. rocznicę obchodów Czerwca'76, 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Na Air Show potrzeba prawie 1 mln zł. - Pójdą one m.in. na sprzątanie, zapewnienie obsługi sanitarnej, zabezpieczenie medyczne, w tym szpital polowy - wymieniał Mateusz Tyczyński. Wyjaśniał, że np. kwota 91 tys. zł na materiały promocyjne to wymóg konieczny, bo brakuje ich w takich sytuacjach jak np. ostatnio wizyta ambasadora Wielkiej Brytanii, czy gościnny koncert orkiestry z Izraela. - Apeluję, byście państwo przeznaczyli te pieniądze, jeśli tego nie zrobicie, trzeba będzie mocno kroić wydatki, ale i z próżnego Salomon nie naleje - przekonywał Tyczyński. Żaden apel, żadna prośba, żaden argument Jednak do opozycji nie docierał żaden apel, żadna prośba, żaden argument. Nawet głos Kazimierza Woźniaka (Radomianie Razem), że w kasie miasta jest nadwyżka finansowa z ubiegłego roku i prezydent nie chce zaciągać żadnych kredytów, nie poskutkował. Przewodniczący klubu radnych PiS Marek Szary tłumaczył, że nie pozwoli na to, by urzędnicy prezydenta wprowadzali radnych w błąd. - Np. mieliśmy dać pieniądze na oświetlenie ulic, a potem okazało się, że to na tunel świetlny - zarzucał. Zapewniał, że opozycja zgodzi się dać pieniądze na Air Show, Dni Radomia, uroczystości 100-lecia odzyskania niepodleglości, jeśli te pozycje będą tak w projekcie zatytułowane, a nie inaczej. Marek Szary złożył swój wniosek poprawek do projektu uchwały budżetowej zgłoszonej przez prezydenta. Zaproponował, by wykreślić z projektu pieniądze na układ komunikacyjny wokół Radomskiego Centrum Sportu, budowę lekarskiej i Tochtermana, odwodnienie ulic, oczyszczanie miasta, oświetlenie ulic. Uznał, że nie trzeba przeznaczyć pieniędzy na Dni Radomia (180 tys. zł), Czerwiec' 76 (230 tys. zł) i Air Show (50 tys. zł). Te kwoty były w projekcie prezydenta wpisane w dziale "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" w rozdziale "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (to one mają realizować te wydarzenia). Ostatecznie z 1 mln zł na Air Show zostało obciętych ponad 133 tys. zł. Po raz kolejny opozycja wykresliła 500 tys. zł na wyposażenie kamienicy Deskurów (już nie 1 mln zł, jak poprzednio chciał prezydent, bo - tłumaczył wiceprezydent Konrad Frysztak - gmina nie zdążyłaby wydać już takiej kwoty). Radni (obecnych było 25) jako pierwszy głosowali wniosek Szarego i za jego przyjęciem było 16 radnych, przeciw 9, wstrzymał się jeden. Natomiast projekt uchwały zmian w budżecie z poprawkami szefa klubu PiS przyjęli przy jednym głosie wstrzymującym się (Jana Pszczoły z SLD); za byli w tej sytuacji także radni Platformy. Bożena Dobrzyńska  
Tags