• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: medycyna

UTH w Radomiu poinformował, że przyjmuje do wiadomości treść rozporządzenia ministra zdrowia, które nie uwzględnia w bieżącym naborze na medycynę w radomskiej. Uczelnia Jednocześnie zapewnia, że studia na kierunku lekarskim prowadzone w uniwersytecie nie są zagrożone.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie uruchomi od września studiów na I roku kierunku lekarskiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało uczelni limitu miejsc dla kandydatów na medycynę.

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny nie zawiesza rekrutacji na medycynę, mimo że nie znalazł się w wykazie Ministerstwa Zdrowia dotyczącego limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na kierunki lekarskie. – Przekonujemy ministerstwo nauki, by zmieniło zdanie – brzmi stanowisko władz UTH.

W roku akademickim 2020/21 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie przyjmie kandydatów na I rok medycyny. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci starszych lat będą mogli kontynuować naukę na UTH.

Czy w tym roku będzie nabór na medycynę na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu? Kierunku lekarskiego nie ma w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, które ustala limit przyjęć studentów na pierwszy rok. Uczelnia: To tylko projekt.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu ogłasza rekrutację na nowy rok akademicki na kierunku lekarskim, mimo że nie ma pewności, że zostanie on utrzymany. – Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego nie podjęło decyzji dotyczącej przyszłości medycyny w naszej uczelni – odpowiada rzecznik UTH.

Dr hab. Leszek Markuszewski jest nowym dziekanem wydziału lekarskiego Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Rektor uczelni powołał go na to stanowisko, mimo zastrzeżeń m.in. dotyczących przebiegu jego kariery naukowej. – Dokumenty mówią co innego – komentuje rzecznik UTH.

Decyzję: zamknąć, czy nie medycynę na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma podjąć na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku. Ma mu w tym pomóc opinia komisji, która kontrolowała uczelnię pod koniec listopada.

Władze, politycy wiedzieli, jakim dysponujemy potencjałem – mówił o bazie kierunku lekarskiego podczas konferencji prasowej rektor Uniwersytetu-Technologiczno-Humanistycznego. Prof. Zbigniew Łukasik odniósł się do zarzutów pod adresem medycyny, które sformułowała Polska Komisja Akredytacyjna.

Brak laboratoriów i prosektorium, zbyt liczne grupy studenckie na zajęciach praktycznych, kadra, która nie ma publikacji naukowych – takie m.in. zastrzeżenia ma Polska Komisja Akredytacyjna do kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Technologiczno Humanistycznym. Wystawiła medycynie opinię negatywną.