Tag: podwyżka

Od dzisiaj zapłacimy więcej za parkowanie samochodu w strefie w centrum Radomia. To wynik uchwały, którą podjęli radomscy radni w listopadzie. Uchwała ta wchodzi w życie od 20 grudnia, czyli po upływie 14 dni od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Stawki opłat nie były zmieniane od 2012 r.

Bilety komunikacji miejskiej i opłaty w strefie parkowania w górę, ale stawki za wywóz odpadów komunalnych, podatku od nieruchomości, za pobyt dziecka w żłobku i wynajem sal sportowych w szkołach pozostają niezmienione. Tak zdecydowali podczas dzisiejszej, chwilami bardzo burzliwej sesji, radomscy radni.

Ponad dwie godziny dyskusji i wrażenie, że jej merytoryczność doprowadzi do oczekiwanego finału, zawiodły. Radni PiS choć zapewniali, że rozumieją konieczność podniesienia cen biletów w komunikacji miejskiej, zagłosowali przeciwko podwyżkom. W „odpowiedzi” na tę decyzję prezydent wycofał z porządku obrad inne projekty, w tym dotyczące podniesienia opłat w strefie parkowania i za pobyt dziecka w żłobku.

Przygotujmy się na kolejną podwyżkę. Miasto chce podnieść ceny biletów w autobusach miejskich; jednorazowy kosztowałby zamiast obecnych 3 zł – 3,60 zł. Zmiana – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały, który będą rozpatrywać radni –  „przyczyni się do zwiększenia przychodów, które pozwolą na pokrycie rosnących kosztów utrzymania komunikacji”.

Na najbliższą (poniedziałek, 24 października) sesję rady miejskiej trafi projekt uchwały w sprawie podwyżek stawek za parkowanie w płatnej strefie w centrum Radomia. Jak uzasadnia miasto, nie były one podnoszone od 10 lat i są jednymi z najniższych w Polsce. Strefa my być również powiększona o kilka kolejnych ulic.

Średnio o 20 proc. więcej zapłacimy za dostawę ciepła dostarczanego przez Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Wzrost cen, które zatwierdził już Urząd Regulacji Energetyki, miejska spółka tłumaczy podniesionymi ostatnio dwukrotnie cenami węgla i inflacją. Podwyżka będzie obowiązywać od 1 września.

Kolejna nieudana przymiarka władz miasta do uregulowania problemu ustalenia metody naliczania i wysokości stawek za wywóz odpadów komunalnych. Radni znów nie zgodzili się na propozycje prezydenta. Jego zastępca zapowiedział, że sprawa i tak wróci pod obrady, tym razem na sesji nadzwyczajnej.

Po raz kolejny radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzili się, byśmy płacili więcej za wywóz nieczystości. Nie przekonały ich żadne argumenty, nawet te, że sami radomianie gotowi są regulować wyższe stawki, byle tylko odpady były odbierane częściej.

Radomska szkoła językowa City College jest na granicy przetrwania. Za dostawę gazu do swojej siedziby ma zapłacić według najnowszych rachunków 580 proc. kwoty, którą regulowała dotychczas. – Rząd musi znaleźć pieniądze, by pomóc przedsiębiorcom – uważa poseł Konrad Frysztak (PO), który pokazuje w jak  trudnej sytuacji są małe biznesy.

Niedawno uchwalili wyższe, a teraz chcą wrócić do niższych – wynika z projektów dwóch uchwał, które na najbliższej sesji, 24 stycznia, będą rozpatrywać radni. PiS uważa, że podwyżki się należą, ale nie na tym poziomie, który obowiązuje obecnie, Koalicja Obywatelska z kolei obstaje przy tym, by stawki wróciły do stanu sprzed wprowadzonej ostatnio regulacji.