Tag: pogotowie

– Chcemy, aby radomianie czuli się bezpiecznie i mieli zapewnioną jak najwyższą jakość usług medycznych – zapewniają władze Radomia. Miasto przeznaczyło z własnego budżetu 500 tys. zł na zakup sprzętu ratującego życie, który będzie stanowić wyposażenie nowych ambulansów radomskiego pogotowia.

– Wycofam swoją kandydaturę na przewodniczącego komisji konkursowej, jeśli pani przewodnicząca Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz zostanie przeproszona za obwinianie jej za niepowodzenie pierwszej komisji. Błąd popełnili wszyscy, nie tylko ona – zapewniał radny Dariusz Wójcik (PiS) podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej. Słowa dotrzymał.

Atak terrorystyczny w stacji metra Stare Bielany: wybuch i skażenie gazem bojowym typu Sarin – w takich okolicznościach ratownicy z radomskiego pogotowia ćwiczyli powierzone im zadania w ramach  międzynarodowych ćwiczeń Wolf-Ram-23 w Warszawie. Brali w nich udział również antyterroryści, strażacy, agenci amerykańskiej FBI, policjanci.

Lekarz przyjmował pacjentów w ambulatorium Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej przy ul. Tochtermana w Radomiu, będąc pod wpływem alkoholu. Informację potwierdza policja i Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, gdzie znajdują się gabinety. Lekarz został odsunięty od pracy.

10 dezynfektorów plazmowych ambulansowych otrzymała Radomka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Dzięki nowoczesnej metodzie oczyszczania, powietrze w karetkach aktywowane jonizacją RCI oraz HPI zabezpiecza personel i pacjentów na niespotykanym dotąd poziomie.

Dwa nowoczesne ambulanse zasiliły flotę Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Nowe karetki trafią do ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i będą wykorzystywane właśnie w czasie wyjazdów do pacjentów korzystających z tej formy pomocy opieki medycznej. Pojazdy kosztowały około 700 tys. zł, pieniądze pochodzą z budżetu miasta.

Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu otrzymała nowoczesną karetkę bariatryczną. Ambulans jest przystosowany do transportu osób z dużą otyłością. Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu samorządu województwa.

Korzystało z niego do tej pory radomskiego pogotowie. Jest w pełni sprawny i może dobrze służyć do niesienia pomocy, m.in. osobom rannym w wyniku rosyjskich ataków. Ambulans wypełniony dodatkowo sprzętem i materiałami medycznymi trafi teraz do Ukrainy.

Pięć kolejnych ambulansów zasiliło flotę radomskiego pogotowia ratunkowego. Są wyposażone w sprzęt medyczny niezbędny do ratowania zdrowia i życia pacjentów, w tym m.in. koncentratory tlenu, urządzenia do kompresji klatki piersiowej, wideolaryngoskopy czy defibrylatory.

Trzy nowe ambulanse zasiliły tabor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Zostały zakupione przy udziale funduszy unijnych, w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz przy wsparciu z budżetu miasta. Jego przedstawiciele wręczyli dziś ratownikom kluczyki do karetek.