• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: rektor

– Nie jest rolą rektora komentowanie czy ocena bieżących wypowiedzi polityków. Kierowanie apeli w sprawach politycznych do rektora jest niestosowne i źle zaadresowane – odpowiada rektor UTH w Radomiu posłowi Frysztakowi (PO) na apel, by usunąć ze składu rady patronackiej uczelni Marka Suskiego (PiS).

– Będę walczyć o utrzymanie kierunku lekarskiego – zapewnia w pierwszy dzień nowego roku akademickiego nowy rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego prof. Sławomir Bukowski. Uczelnia nadal nie wie, jakie zamiary wobec radomskiej medycyny ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Prof. Sławomir Bukowski nowym rektorem Uniwersytetu-Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. 46-osobowe kolegium elektorów, które głosowało na kandydata było jednomyślne. Profesor będzie pełnić swoją funkcję przez najbliższe cztery lata

Nienaliczanie odsetek za opóźnienie w budowie Centrum Naukowo Badawczego, przedstawienie ministerstwu rachunków za niekupione preparaty do nauki patomorfologii dla studentów medycyny, a także „ustawienie” wyborów na rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego zarzuca władzom uczelni dr hab. Agnieszka Saracen.

Prof. dr hab. Sławomir Bukowski jest kandydatem na rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego na kadencję 2020-2024, wskazanym przez radę tej uczelni. Wybory odbędą się 27 maja.

Centrum naukowo-badawcze na potrzeby kierunku lekarskiego zbuduje Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Obiekt powstanie na bazie dawnej hali sportowej przy ul. Chrobrego. Będzie kosztować ponad 32 mln zł i ma być gotowy już z końcem roku.

1300 osób chce studiować medycynę na UTH w Radomiu. Uczelnia przyjmie na specjalność lekarską w systemie stacjonarnym 90 osób. Rektor dementuje: uniwersytecki status uczelni w związku z nową ustawą o szkolnictwie wyższym nie jest zagrożony.

Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego wezwany przez ministra Gowina do wyjaśnień. Chodzi o słowa prof. Zbigniewa Łukasika, że ocena sporządzona przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych resortu to „nieporozumienie i przekręt”.

Nie tylko kierunek lekarski, ale także wokalno-aktorski chce uruchomić od najbliższego roku akademickiego Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Tak ambitne plany ma prof. Zbigniew Łukasik, który wygrał wybory na rektora na kadencję 2016 – 2020.

Prof. Zbigniew Łukasik będzie rektorem Uniwersytetu Technologiczno–Humanistycznego drugą już kadencję. Dziś kolegium elektorów uczelni wybrało go do pełnienia tej funkcji w latach 2016 – 2020.