Tag: S12

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy S12 od granicy z województwem łódzkim do Radomia. Wybrany wariant trasy o długości około 41 km przebiega przez gminy: Gielniów, Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko.

Znany jest najkorzystniejszy – według Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy GDDKiA – wariant przebiegu przyszłej trasy S12. KOPI zatwierdziła Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy tej ekspresówki.

– Andrzej Kosztowniak podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów był przeciw wpisaniu budowy drogi S12 na odcinku Piotrków Trybunalski – Radom do budżetu państwa. Wstrzymuje więc inwestycję niezbędną dla lotniska – zarzuca parlamentarzyście PiS poseł Konrad Frysztak (PO). Zaatakowany: – To skrajna nieodpowiedzialność.

Jaki przebieg powinna mieć droga ekspresowa S12 w pobliżu Radomia? Od miesięcy trwają konsultacje i uzgodnienia w tej sprawie. Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musi pogodzić często sprzeczne ze sobą oczekiwania mieszkańców i samorządów.

Warszawski oddział GDDKiA złożył do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej dla budowy S12 od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do Radomia. Otwiera to drogę do realizacji inwestycji na długości 40 km.

Najkorzystniejszy jest przebieg trasy S12 najbliżej miasta – takie stanowisko zajęły władze Radomia w sprawie wyboru wariantu budowy drogi ekspresowej. Natomiast samorządowcy z powiatów zwoleńskiego i radomskiego opowiedzieli się za wariantem A, czyli omijającym Radom od strony południowej w pewnym oddaleniu od miasta.

Warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza wszystkich zainteresowanych na III turę spotkań informacyjnych z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana trasa S12.

Od poniedziałku, 5 listopada, rozpoczyna się kolejna tura konsultacji dotyczących przebiegu przez region radomski planowanej trasy S12. Pierwsze spotkania zaplanowano w Radomiu, Kowali i Orońsku.

Na drugą turę spotkań informacyjnych z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana trasa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica województwa łódzkiego – węzeł Radom Południe, zaprasza warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Będzie druga tura spotkań informacyjnych z udziałem władz samorządowych oraz mieszkańców gmin, przez które przebiegać będzie planowana droga ekspresowa S12 na odcinku Radom Południe – Puławy. Pierwsze spotkania już w poniedziałek, 16 kwietnia.