GDDKiA ogłosi wkrótce przetarg na zaprojektowanie i budowę S12 w okolicach Radomia

3 września 2023

W ciągu najbliższego miesiąca należy spodziewać się ogłoszenia przetargu na kolejny odcinek S12 w województwie mazowieckim na odcinku Przysucha – Wieniawa o długości 15,1 km – zapowiada Generalna Dyrekcja Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. To długo oczekiwana prze mieszkańców Radomia i regionu chwila. Ma być gotowa za sześć lat.

 

S12 granica woj. łódzkiego i mazowieckiego - Przysucha - mapa odcinka (mapa : GDDKIA)

 

Przetarg dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka od granicy województwa łódzkiego do Przysuchy o długości 14,4 km. Nowa trasa prowadzić będzie przez teren gmin Gielniów i Przysucha. Będą to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy wraz z pasem awaryjnym. Obie jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości co najmniej 5 m.

Dwa węzły: Gielniów i Przysucha

Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej przyniesie zmiany w jej otoczeniu. Przebudowane zostaną w niezbędnym zakresie wszystkie drogi lokalne, które będą kolidowały z nową trasą, tak aby przywrócić naruszone połączenia drogowe i przywrócić dojazdy do posesji. Pojawią się nowe elementy infrastruktury drogowej przeznaczone dla pieszych i rowerzystów, a także liczne inne obiekty inżynierskie oraz systemy odwonienia i urządzenia ochrony środowiska. - Na trasę będziemy mogli się w przyszłości dostać bądź z niej zjechać, za pomocą dwóch węzłów drogowych, jakie powstaną na tym odcinku: Gielniów i Przysucha - zapowiada Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Preferowany wariant B

Nowa trasa ma przejąć zadania bardzo zatłoczonej drogi krajowej nr 12 i połączyć w sposób szybki i bezpieczny centrum kraju z południowym Mazowszem i Lubelszczyzną.

Jej zadaniem jest także wyprowadzenie ruchu tranzytowego (szczególnie ciężkiego) z centrów licznych miast przez które przebiega obecna DK12. To znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa i komfort życia mieszkańców. W miastach będzie ciszej, spadnie emisja spalin i z całą pewnością zmniejszy się liczba zdarzeń drogowych.

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. - We wniosku o uzyskanie DŚU wskazaliśmy jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB. Wybrany wariant o długości około 67 km przebiega przez teren gmin: Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice). 

Droga ekspresowa S12 będzie realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Będzie to jedna z kluczowych tras, tworzących horyzontalne uzupełnienie istniejącej i powstającej sieci dróg szybkiego ruchu w naszym kraju. 

kat, bdb

 

Tags