• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: uchwała

Czy prezydent i jego zastępcy powinni być obecni na każdej sesji rady miejskiej? Czy nie wystarczy skarbnik miasta, skoro tematem jest korekta dotycząca finansów gminy? Radni głosując nad projektem uchwały w tej sprawie podzielili się równo na pół.

Od 15 kwietnia znów będzie można zgłaszać wnioski do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Radni przyjęli uchwałę określającą szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać projekty. W uchwale zostały uwzględnione wszystkie uwagi zgłoszone wcześniej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Przyjmowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2020 zostało wstrzymane. Potrzebna jest nowa uchwała rady miejskiej w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BO, ponieważ tę przyjętą przez radnych 21 stycznia uchyliło Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Rada miejska nie będzie wnosić do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA dotyczące uchwały, w której radomscy radni nie zgodzili się na zwolnienie z pracy Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz. WSA uznał, że uchwała jest nieważna, bo została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Takiego obrotu sprawy zapewne mało kto się spodziewał: rada miejska jednogłośnie przyjęła projekt budżetu Radomia na 2019 rok. Ale wcześniej prezydent bez większych problemów zgodził się wprowadzić do najważniejszego finansowego dokumentu miasta wszystkie propozycje radnych Prawa i Sprawiedliwości.

Radom miastem przyjaznym dla wszystkich – taka myśl przyświeca władzom Radomia w pracach nad wdrożeniem „Karty Rodziny z Osobą Niepełnosprawną”. Na najbliższej sesji rady miejskiej zostanie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie. Zgodnie z jej zapisami programem wsparcia zostaną objęte nie tylko dzieci, ale także wymagające stałej opieki osoby dorosłe niepełnosprawne.

Po dwóch godzinach awantur, pyskówek, przepychanek, złośliwości, nazywania się nawzajem kłamcami, radni na nadzwyczajnej sesji dziś po południu wprowadzili do budżetu miasta na 2018 rok Radomski Program Drogowy zgodny z wersją prezydenta. Ale za zgodę opozycji i niezależnych Radosław Witkowski zapłacił tym, że ponownie przepadło wiele innych zadań.

Prezydent Radomia skierował do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosek o uchylenie uchwały budżetowej na 2018 rok w części dotyczącej planu zaniżonych wydatków. To odpowiedź na poprawki złożone i przegłosowane przez radnych PiS, SLD i Klubu Bezpartyjnych.

Żadne argumenty, żadne apele i prośby nie przekonały 16 radnych, by zagłosowali za budżetem Radomia na 2018 rok zaproponowanym przez prezydenta Radosława Witkowskiego. Do dotychczasowych przeciwników z PiS, dołączyli nie tylko Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz i Marcin Kaca, którzy odeszli z klubu PO miesiąc temu, ale także Dariusz Chłopicki, który zrobił to dzisiaj, oraz Jan Pszczoła (SLD).

Sędziowie Sądu Okręgowego w Radomiu oraz przedstawiciele sędziów sadów rejonowych w regionie sprzeciwiają się odwołaniu przez ministra sprawiedliwości prezesów SO i SR w Radomiu w trakcie ich kadencji i wzywają osoby, które ich miejsca zajęły, aby zrezygnowały.