• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: uchwalenie

Budżet Radomia na 2020 rok uchwalony. Rani Prawa i Sprawiedliwości, którzy ponad miesiąc temu odrzucili plan finansowy miasta na ten rok, teraz podzielili się: byli przeciwko albo wstrzymali się od głosu.

Budżet Radomia na 2018 rok przyjęty. Ale czy będzie realizowany w kształcie, jaki zaproponowała opozycja? Co do tego jest dużo wątpliwości, także natury prawnej. Zebraliśmy gorące komentarze samorządowców na ten temat.

Radni za trzecim podejściem przyjęli budżet Radomia na 2018 rok. Są w nim wszystkie zapisy, o które zabiegała od dwóch tygodni opozycja. Ostatecznie musiała się z nimi także pogodzić mniejszość, czyli przede wszystkim radni Platformy Obywatelskiej, którzy zagłosowali również „za”.

Dopiero przed godz. 18 rozpoczęła się ta część sesji rady miejskiej, która została przeznaczona na uchwalanie budżetu, bo wcześniej, od godz. 16, radni zajmowali się innymi sprawami. Jednak po kilkunastu minutach przewodniczący zarządził półgodzinną przerwę na wniosek klubu PO.

– Jesteśmy zdeterminowani, by uchwalić budżet do końca stycznia – przekonuje szef klubu radnych PiS. Mówiąc „my” ma na myśli 16 osób, które do tej pory głosowały przeciwko budżetowi. Kolejna sesja odbędzie się 30 stycznia.