• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: UTH

Galeria Łaźnia (il. Traugutta 31/33) zaprasza dzisiaj, 18 września o godz. 18 na wernisaż wystawy wykładowców Katedry Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Studenci Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznym w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będą mieli zajęcia zarówno w trybie zdalnym, jak i metodą tradycyjną. Ta druga dotyczy zwłaszcza kierunków medycznych i artystycznych.

Radomski Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny będzie ponownie gospodarzem Rogatki przy ul. Malczewskiego. Powstanie tam galeria sztuki. Ma być dostępna dla odwiedzających codziennie.

UTH w Radomiu poinformował, że przyjmuje do wiadomości treść rozporządzenia ministra zdrowia, które nie uwzględnia w bieżącym naborze na medycynę w radomskiej. Uczelnia Jednocześnie zapewnia, że studia na kierunku lekarskim prowadzone w uniwersytecie nie są zagrożone.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie uruchomi od września studiów na I roku kierunku lekarskiego. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przyznało uczelni limitu miejsc dla kandydatów na medycynę.

Zakończyły się prace budowlane i wykończeniowe w Centrum Naukowo-Badawczym powstającym przy Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Jej władze nadal czynią starania, by mogły uruchomić studia na pierwszym roku kierunku lekarskiego.

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny nie zawiesza rekrutacji na medycynę, mimo że nie znalazł się w wykazie Ministerstwa Zdrowia dotyczącego limitów przyjęć na pierwszy rok studiów na kierunki lekarskie. – Przekonujemy ministerstwo nauki, by zmieniło zdanie – brzmi stanowisko władz UTH.

W roku akademickim 2020/21 Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu nie przyjmie kandydatów na I rok medycyny. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Studenci starszych lat będą mogli kontynuować naukę na UTH.

Czy w tym roku będzie nabór na medycynę na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu? Kierunku lekarskiego nie ma w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia, które ustala limit przyjęć studentów na pierwszy rok. Uczelnia: To tylko projekt.

Prof. Sławomir Bukowski nowym rektorem Uniwersytetu-Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. 46-osobowe kolegium elektorów, które głosowało na kandydata było jednomyślne. Profesor będzie pełnić swoją funkcję przez najbliższe cztery lata