• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: wnioski

15 września mija termin składania wniosków o stypendia szkolne w roku szkolnym 2020/2021. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać uczniowie mieszkający w Radomiu, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Trafiają do uzdolnionych artystycznie, ale będącym w trudnej sytuacji materialnej uczniów. Już czternasty raz zostaną przyznane stypendia kanadyjskiej Fundacji Polish Orphans Charity. Radomski urząd miejski rozpoczął nabór wniosków.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od poniedziałku, 31 sierpnia będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30. Interesanci nadal nie będą wpuszczani do budynku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu przyjmuje już wnioski w formie elektronicznej na nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Dotyczy to wniosków o świadczenia Dobry start (300+), świadczenia rodzinne oraz fundusz alimentacyjny. W formie papierowej wnioski będzie można składać od sierpnia.

Wnioski dot. tzw. tarczy antykryzysowej, w tym o świadczenie postojowe, zwolnienie z obowiązku opłacania składek oraz o dodatek solidarnościowy, można teraz składać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu zakończył realizację zaległych wniosków z kwietnia i maja od przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej. Wypłacił 70 mln zł i rozpatrzył ponad 16,5 tys. podań o przyznanie dofinansowania.

Nowe rozwiązania wprowadzone Tarczą 3.0 spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od wczoraj, 26 maja, są one udostępnione na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

14,5 tys. wniosków, z czego 13,5 tys. dotyczących udzielenia bezzwrotnej pożyczki w wysokości 5 tys. zł złożyli w marcu i kwietniu radomscy przedsiębiorcy w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kolejnych tysiąc to podania o częściową refundację kosztów zatrudnienia. PUP wypłacił do tej pory 25 mln zł.

Brak podpisu pod oświadczeniem, błędny numer rachunku, wpisywanie zamiast wynagrodzenia stawki godzinowej – m.in. takie błędy popełniają przedsiębiorcy, którzy wnioskują o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. ZUS apeluje, aby przed wysłaniem dokumentów dokładnie sprawdzić zawarte tam informacje.

Przez pierwsze dwa tygodnie funkcjonowania „tarczy antykryzysowej” do mazowieckich oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło aż 170 tys. wniosków o wsparcie. Najwięcej z nich, bo aż 134 tys., dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek.