• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: wojewoda

Wrócił temat podziału województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki administracyjne. Pierwszą, obejmującą Warszawę i okalający ją „obwarzanek” gmin oraz pozostałą część. Coraz więcej instytucji i organizacji zabiera też głos w sprawie.

Płyty postojowe, drogi kołowania, parkingi i budynki biurowe oraz dla służb ochrony lotniska planuje wybudować w najbliższym czasie na radomskim lotnisku jego właściciel, Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”. Na oferty od wykonawców w ogłoszonych przetargach czeka do końca lipca. Wojewoda mazowiecki wydał już stosowne pozwolenia.

21 pacjentów zarażonych koronawirusem ma być przetransportowanych ze szpitala na Józefowie do jednoimiennych szpitali zakaźnych. Wojewoda mazowiecki skierował do pracy w radomskich placówkach po pięć pielęgniarek.

Wolontariusze nie pomogą zdziesiątkowanemu personelowi szpitala na Józefowie. Zakaz wydał wojewoda mazowiecki. Zabrania on przebywania w obszarach zagrożonych osób postronnych niezatrudnionych w placówce.

Łatwiej będzie zabezpieczyć i leczyć pacjentów z zakażeniem i niezakaźnych. RSS przy ul. Tochtermana będzie szpitalem zakaźnym. Jak już pisaliśmy, wojewoda mazowiecki przychylił się do wniosku dyrekcji placówki, by przekształcić ją w lecznicę jednoimienną.

Wojewoda mazowiecki kieruje do szpitala na Józefowie wsparcie kadrowe, a Radomski Szpital Specjalistyczny przekształca w placówkę jednoimienną, zakaźną. Służby wojewody zapewniają jednocześnie, że na Mazowszu jest wykorzystanych zaledwie 25 proc. łóżek zakaźnych.

Radomski Szpital Specjalistyczny i Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego otrzymają sprzęt i środki ochrony osobistej z pieniędzy, które wojewoda mazowiecki przekaże miastu, jako organowi założycielskiemu placówek. 13 jednostek służby zdrowia z Mazowsza dostanie łącznie 3 mln zł.

Wojewoda mazowiecki monitoruje sytuację w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu, a jego służby są w kontakcie ze starostą białobrzeskim i dyrekcją placówki – zapewnia rzeczniczka wojewody mazowieckiego Ewa Filipowicz, po tym jak okazało się, że zarażeni koronawirusem są pensjonariusze placówki.

Szpital w Grójcu odwołał planowane zabiegi, nie ma też nowych przyjęć na większość oddziałów. – Cała działalność placówki została ograniczona ze względu na braki kadrowe spowodowane przypadkami zakażenia koronawirusem wśród personelu medycznego i pacjentów – podaje starosta grójecki. Wojewoda skierował do placówki pięciu lekarzy.

Wojewoda mazowiecki nie wyraził zgody na zawieszenie działalności szpitala w Nowym Mieście, gdzie koronawirus zdziesiątkował obsadę medyczną. Zarażeni pacjenci są ewakuowani do Warszawy. Szpital na Józefowie w Radomiu otrzymał pierwsze wyniki testów wykonanych pracownikom. Są ujemne.