• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: wyrok

Jarosław R., radomski radny Koalicji Obywatelskiej i aktor Teatru Powszechnego, zawiesza swoje członkostwo w klubie radnych KO do czasu uprawomocnienia się wyroku w jego sprawie. Jednocześnie zaprzecza, by stosował wobec swojej żony przemoc fizyczną i psychiczną, za co został nieprawomocnie skazany.

Sąd Rejonowy w Radomiu zdecydował, że mężczyzna, który w internecie groził prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu, spędzi w więzieniu siedem miesięcy. Wyrok nie jest prawomocny.

Były wiceprezydent Radomia Igor M. powoływał swoich protegowanych w skład rad nadzorczych miejskich spółek i żądał od nich, by w latach, kiedy odbywały się wybory, przekazywali mu w gotówce część swoich wynagrodzeń, które trafiały na kampanie Prawa i Sprawiedliwości – uznał sąd.

– Działał tak, aby zabić, działał okrutnie. Trudno sobie wyobrazić inną karę niż dożywocie – mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca. Sąd Okręgowy w Radomiu skazał 35-letniego Macieja S. za podwójne morderstwo – 29-letniej wówczas Pauliny K. i niespełna półtorarocznego chłopca, który był synem obojga. Wyrok jest nieprawomocny.

Obrońcy skazanego na 25 lat więzienia Piotra W. za zabójstwo swojej żony Danuty składają apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu, który uznał, że jest on winny śmierci kobiety. Doszło do niej w grudniu 2016 roku, ale ciało wydobyto z Pilicy w okolicy Białobrzegów dopiero wiosną 2017 roku.

Rada miejska nie będzie wnosić do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA dotyczące uchwały, w której radomscy radni nie zgodzili się na zwolnienie z pracy Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz. WSA uznał, że uchwała jest nieważna, bo została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Sąd Okręgowy w Radomiu skazał Piotra W. za zabójstwo żony Danuty i wrzucenie jej ciała do Pilicy na 25 lat pozbawienia wolności. Proces był poszlakowy, ale sąd uznał, że łańcuch poszlak jest zamknięty, a ustalenia nie budzą wątpliwości i prowadzą do jednego wniosku, że to oskarżony zabił kobietę.

Sąd Rejonowy w Radomiu skazał Kamila T., byłego dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w latach 2011- 2015, na dwa lata więzienia w zawieszeniu na cztery lata i 10 tys. zł grzywny. Ma też zwrócić 5 tys. zł przyjętej korzyści majątkowej. Były szef MZDiK sam poddał się karze. Wyrok jest nieprawomocny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił skargę Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Radomia, przyznając tym samym rację wojewodzie. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik Witkowskiego zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA. – Pan Witkowski nadal jest prezydentem – podkreśla mec. Michał Królikowski.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższego szczebla. Skargę kasacyjną na decyzję WSA wniósł wojewoda mazowiecki.