• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: wyrok

Były wiceprezydent Radomia Igor M. powoływał swoich protegowanych w skład rad nadzorczych miejskich spółek i żądał od nich, by w latach, kiedy odbywały się wybory, przekazywali mu w gotówce część swoich wynagrodzeń, które trafiały na kampanie Prawa i Sprawiedliwości – uznał sąd.

– Działał tak, aby zabić, działał okrutnie. Trudno sobie wyobrazić inną karę niż dożywocie – mówiła w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca. Sąd Okręgowy w Radomiu skazał 35-letniego Macieja S. za podwójne morderstwo – 29-letniej wówczas Pauliny K. i niespełna półtorarocznego chłopca, który był synem obojga. Wyrok jest nieprawomocny.

Obrońcy skazanego na 25 lat więzienia Piotra W. za zabójstwo swojej żony Danuty składają apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Radomiu, który uznał, że jest on winny śmierci kobiety. Doszło do niej w grudniu 2016 roku, ale ciało wydobyto z Pilicy w okolicy Białobrzegów dopiero wiosną 2017 roku.

Rada miejska nie będzie wnosić do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej na orzeczenie WSA dotyczące uchwały, w której radomscy radni nie zgodzili się na zwolnienie z pracy Katarzyny Pastuszki-Chrobotowicz. WSA uznał, że uchwała jest nieważna, bo została podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

Sąd Okręgowy w Radomiu skazał Piotra W. za zabójstwo żony Danuty i wrzucenie jej ciała do Pilicy na 25 lat pozbawienia wolności. Proces był poszlakowy, ale sąd uznał, że łańcuch poszlak jest zamknięty, a ustalenia nie budzą wątpliwości i prowadzą do jednego wniosku, że to oskarżony zabił kobietę.

Sąd Rejonowy w Radomiu skazał Kamila T., byłego dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w latach 2011- 2015, na dwa lata więzienia w zawieszeniu na cztery lata i 10 tys. zł grzywny. Ma też zwrócić 5 tys. zł przyjętej korzyści majątkowej. Były szef MZDiK sam poddał się karze. Wyrok jest nieprawomocny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił skargę Radosława Witkowskiego na zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego o wygaśnięciu mandatu prezydenta Radomia, przyznając tym samym rację wojewodzie. Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnik Witkowskiego zapowiada złożenie skargi kasacyjnej do NSA. – Pan Witkowski nadal jest prezydentem – podkreśla mec. Michał Królikowski.

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie mandatu prezydenta Radosława Witkowskiego i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia przez sąd niższego szczebla. Skargę kasacyjną na decyzję WSA wniósł wojewoda mazowiecki.

Dzisiaj ostatecznie zdecydują się losy prezydenta Radomia. Naczelny Sąd Administracyjny będzie rozpoznawać skargę kasacyjną wojewody mazowieckiego, dotyczącą wyroku w sprawie wygaszenia mandatu Radosława Witkowskiego.

Na karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności Sąd Okręgowy w Radomiu skazał 56-letnią kobietę oskarżoną o usiłowanie zabójstwa nowo narodzonego wnuka. Kobieta tuż po porodzie wyniosła dziecko swojej córki w wiaderku do nieogrzewanej sieni. Wyziębioną dziewczynkę uratował ratownik medyczny wezwany do matki niemowlęcia, u której pojawiły się komplikacje poporodowe.