Tag: wywóz

Przez dwa kolejne lata będą obowiązywały nowe umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Radomia. Magistrat informuje, że w życie wejdą także nowe harmonogramy odbioru odpadów.

Od 1 kwietnia obowiązują nowe stawki opłat za wywóz odpadów komunalnych. Po zmianach, które wprowadziła w końcu marca rada miejska liczone są one nie od powierzchni mieszkania, ale od gospodarstwa domowego i tego, czy jest ono jedno-, czy wieloosobowe.

Kolejna nieudana przymiarka władz miasta do uregulowania problemu ustalenia metody naliczania i wysokości stawek za wywóz odpadów komunalnych. Radni znów nie zgodzili się na propozycje prezydenta. Jego zastępca zapowiedział, że sprawa i tak wróci pod obrady, tym razem na sesji nadzwyczajnej.

Prezydent Radomia po raz kolejny wraca na sesję z propozycjami zmian w zasadach wywożenia odpadów i podwyżek za tę usługę. Tym razem jednak w projektach uchwał, które będą rozpatrywać radni na najbliższej sesji, znalazł się nowy zapis, że ze śmietników częściej odbierany będzie papier i makulatura oraz tzw. gabaryty.

Po raz kolejny radni Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzili się, byśmy płacili więcej za wywóz nieczystości. Nie przekonały ich żadne argumenty, nawet te, że sami radomianie gotowi są regulować wyższe stawki, byle tylko odpady były odbierane częściej.

Czy czekają nas podwyżki cen wywozu śmieci? Miasto po raz kolejny wnosi na sesję rady miejskiej propozycje w tej sprawie, bo na poprzednie zmiany nie chcieli się zgodzić radni PiS. Tymczasem gmina rocznie dopłaca do systemu gospodarki odpadami około 20 mln zł.  Nowe stawki miałyby obowiązywać od kwietnia i rosnąć w kolejnych latach.

Czy w Radomiu od nowego roku wzrosną ceny wywozu śmieci? Decyzja miała zapaść podczas dzisiejszej sesji, ale radni Prawa i Sprawiedliwości ponownie sprzeciwili się podwyżce. – W tej sytuacji musimy znaleźć dodatkowe 15 mln zł w wydatkach bieżących miasta – tłumaczy wiceprezydent Jerzy Zawodnik.

Miasto rozstrzygnęło przetarg na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych na okres od października do końca czerwca 2019 roku. Obecnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych wygasają z końcem września.

Urząd miejski ogłosił przetarg na usługę odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jego szacunkowa wartość wynosi ponad 33 mln zł.