Będzie nowa sala rehabilitacyjna w „Konarskim” i autobus dla uczniów z niepełnosprawnościami

10 maja 2023

Rehabilitacja ruchowa, zajęcia terapeutyczne zostaną zorganizowane dla uczniowie X LO w Radomiu w specjalnej sali, która powstanie dzięki finansowemu wsparciu samorządu województwa mazowieckiego. Będzie to też miejsce miejsce wyciszenia dla osób w spektrum autyzmu. Z kolei PSP nr 14 będzie mogło zakupić autobus dla dzieci z niepełnosprawnościami.

 

fot. Anna Wróblewska/UM Radom

 

Nowy, parterowy budynek w "Konarskim" będzie miał całkowitą powierzchnię 140 m kw. Oprócz sali do ćwiczeń, znajdzie się tam też niezbędne zaplecze, w tym sanitariaty. Wszystko ma kosztować około 1 mln zł, z czego ponad 530 tys. zł wynosi dofinansowanie przekazane przez urząd marszałkowski. Podpisana dziś umowa to początek prac, które potrwają do 2024 roku.

Koszt budowy nowej sali gimnastycznej dostosowanej do potrzeb uczniów liceum wyniesie w sumie ponad 1 mln zł, a dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), które przekazał samorząd województwa, to w tym roku 100 tys. zł, a w kolejnym ponad 430 tys. zł.

Co roku radni województwa przydzielają środki z PFRON na działania służące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, za które odpowiada Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.

– Bardzo się cieszę, że projekt rozbudowy X Liceum Ogólnokształcącego uzyskał dofinansowanie. To na pewno inwestycja bardzo wyczekiwana zarówno przez dyrekcję, jak i uczniów szkoły. Gratuluję determinacji w staraniach o pozyskanie na ten cel pieniędzy - podkreślał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Potrzeby wszystkich uczniów

Radomska „Dziesiątka” to liceum z oddziałami integracyjnymi. Uczy się w nim ponad 300 osób, z czego 78 uczniów to osoby z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, a wśród nich m.in. w spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością wzroku lub słuchu. Wszystkie klasy są klasami integracyjnymi, w których zajęcia odbywają się z uwzględnieniem potrzeb wszystkich uczniów.

– Tak specjalistyczna rozbudowa tej konkretnej szkoły to inwestycja w rozwój młodzieży, która wymaga dodatkowego wsparcia - dodaje Aleksander Kornatowski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Budynek "Konarskiego" jest wolny od barier architektonicznych: ma windę oraz podjazdy (poza uczniami w szkole są również pracownicy z niepełnosprawnością ruchową). Jednak szkoła do tej pory nie miała przestrzeni, w której mogłaby zorganizować wymaganą rehabilitację ruchową, zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne oraz stworzyć miejsca wyciszenia dla osób w spektrum autyzmu.

Autobus dla dzieci z niepełnosprawnościami

Miasto otrzyma też 245 tys. zł na zakup autobusu dowożącego do szkół dzieci z niepełnosprawnościami. Będzie on do dyspozycji jeszcze w tym roku i pozostanie w zarządzie Publicznej Szkole Podstawowej nr 14.

- To bardzo ważne projekty, wprost skierowane do dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Dziękuję za dobre dla Radomia decyzje. Każde zewnętrzne wsparcie jest dla nas niezbędne zwłaszcza w sytuacji, gdy nie możemy liczyć na pieniądze europejskie - mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.

- Dziękujemy za wsparcie i oczywiście liczymy na jeszcze więcej, bo potrzeb w oświacie jest bardzo dużo. Pieniądze są potrzebne, a niestety na pomoc ze strony rządu nie możemy liczyć. Dopóki nie zmieni się system finansowania oświaty, wszystkie samorządy, zwłaszcza te duże, będą co roku borykały się z dużymi brakami - dodaje wiceprezydent Katarzyna Kalinowska.

kat, bdb

 

Tags