Reklama

Budowa ekspresowej „dwunastki”. GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na realizację trasy

22 lutego 2024

Najkorzystniejszą ofertę na budowę 14,4-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej od granicy województwa łódzkiego i mazowieckiego do Przysuchy złożyła firma Budimex. Wartość oferty to około 452 mln zł. Ponieważ nikt nie złożył odwołań od tego wyboru, a prezes Urzędu Zamówień Publicznych, wyraził pozytywną opinię, możliwe będzie podpisanie umowy.

 

Mapka: GDDKiA

 

Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone na początku września 2023 r., a otwarcie ofert miało miejsce na początku grudnia 2023 r. Wpłynęło osiem ofert. Najniższa, złożona przez Budimex ma wartość 452,09 mln. zł.  Najwyższą, na kwotę 663,23 złożyła firma POLAQUA. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 614,56 mln zł.

- W przetargu wpłynęło siedem ofert. Jesteśmy w trakcie ich weryfikacji - wyjaśnia Małgorzata tarnowska, rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA.

Pobiegnie nowym śladem

Docelowo, droga ekspresowa będzie posiadała dwie jezdnie o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach w układzie 2+2. - Zostanie poprowadzona nowym śladem poza istniejącym pasem drogowym drogi krajowej nr 12, przez tereny rolne i leśne (z małym udziałem gruntów budowlanych). W ramach inwestycji na odcinku drugim zostaną wybudowane Miejsca Obsługi Podróżnych o funkcji podstawowej z rezerwą terenu pod MOP o funkcji komercyjnej (MOP Wieniawa Południe oraz MOP Wieniawa Północ) oraz Obwód Drogowy - wymienia rzeczniczka. 

Zaplanowano budowę trzech węzłów drogowych: Gielniów na powiązaniu drogi ekspresowej S12 z drogą wojewódzką nr 728 i DK12, Przysucha na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 727 oraz Wieniawa na powiązaniu z DK12, która docelowo stanie się drogą wojewódzką. W ramach inwestycji przewidziano budowę na 35 wiaduktów drogowych, w tym jeden obiekt mostowy nad rzeką Jabłonicą. 

Poprowadzi aż do Dorohuska

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego, w tym również wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miejscowości, przez które przechodzi obecna DK12. Realizacja drogi ekspresowej poprawi warunki ruchu, bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników dróg, a także warunki środowiskowe dla mieszkańców w sąsiedztwie istniejącej DK12. 

Ekspresowa "dwunastka" stanie się w przyszłości najkrótszym szlakiem z centrum kraju, przez Sulejów, Opoczno, Radom do Lublina i Chełma. Ułatwi podróż pomiędzy zachodnią i wschodnią granicą państwa, a tym samym krajami Unii Europejskiej i Ukrainy. Początek drogi będzie się znajdował u zbiegu z autostradą A1 w okolicy Piotrkowa Trybunalskiego, a koniec na przejściu granicznym w Dorohusku. Można już korzystać z blisko 94 km S12 w województwie lubelskim, od Puław do Piask, a w realizacji jest 70 z 75 km dalszego odcinka do granicy z Ukrainą. 

kat, bdb

Tags