Budżet Obywatelski Radomia. Powrót do podziału wniosków na trzy kategorie kwotowe

20 stycznia 2023

Powrót do podziału wniosków na trzy kategorie kwotowe to jedna z najważniejszych zmian w porównaniu z dotychczas obowiązującymi zasadami w Budżecie Obywatelskim. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt BO Radomia.

 

 

fot. Anna Wróblewska/UM Radom

 

Określa ona zasady prowadzenia tych szczególnych konsultacji społecznych na każdym etapie: począwszy od zgłaszania wniosków, poprzez ich weryfikację i głosowanie po ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do realizacji. - W porównaniu z tegorocznym Budżetem Obywatelskim mamy kilka zmian. Jedna z najważniejszych to powrót do podziału wniosków na trzy kategorie kwotowe. Jest to możliwe dzięki zmianie ustawy o samorządzie gminnym i przywróceniu sprawdzonego rozwiązania. To ważne, aby małe lokalne inicjatywy nie musiały bezpośrednio rywalizować z dużymi projektami inwestycyjnymi - zauważa wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, 20 proc. ogólnej puli pieniędzy zostanie przeznaczonych na realizację projektów o szacunkowej wartości do 100 tys. złotych. Na projekty od 100 tys. do 600 tys. zł będzie zarezerwowanych 30 proc. środków, a pozostała suma na projekty o wartości powyżej 600 tys. zł. Zapisy ustawy o samorządzie gminnym uniemożliwiają natomiast wyodrębnienie kategorii instytucjonalnej, obejmującej np. wnioski składane przez placówki oświatowe.

Nowością w uchwale rady jest także zapis mówiący o tym, że zadeklarowany szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekraczać 25 proc. puli pieniędzy przeznaczonych na daną kategorię. Dotychczasowy limit wynosił 30 proc. Kolejna istotna zmiana dotyczy lokalizacji inwestycji realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Oprócz terenów gminnych będą mogły to być także działki niebędące własnością gminy, ale co do których gmina ma prawo dysponowania.

Nie tylko na działkach gminy

Po uprawomocnieniu uchwały zarządzeniem prezydenta zostanie ogłoszona edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Biorąc pod uwagę terminy, na przełomie lutego i marca powinien rozpocząć się nabór wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia. Na realizację zwycięskich projektów zostanie przeznaczona kwota 7 mln 750 tys. zł, czyli ustawowe 0,5 proc. wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym przed daną edycją sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Źródło: UM Radom

Tags