• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Aktualna statystyka. Bezrobocie w Radomiu mniejsze

12 sierpnia 2015

Stopa bezrobocia w Radomiu w końcu czerwca wyniosła 19, 4 proc. i zmniejszyła się o 2, 2 punktów procentowych w stosunku do czerwca 2014 roku. Odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 12, 2 proc. w stosunku do czerwca ubiegłego roku – podaje Urząd Statystyczny w Warszawie.

  110815bezrobocie Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Radomiu w końcu czerwca 2015 roku wyniosła 17 tys. 428 osób (w tym 8 tys. 382 kobiet) i była o 12, 2 proc., mniejsza od notowanej w czerwcu 2014 roku oraz o 6,1 proc. mniejsza od notowanej w grudniu 2014 roku. Największy spadek nastąpił pomiędzy majem a kwietniem - o 2,9 proc. - W analizowanym okresie w Polsce i w województwie mazowieckim największy spadek odnotowano pomiędzy czerwcem a majem odpowiednio: o 4,7 proc. i o 3, 7 proc. Wiosną, m.in. ze względu na rozpoczęcie sezonu turystycznego oraz prac sezonowych w budownictwie i rolnictwie, obserwuje się spadek bezrobocia. Sezonowość prac na rynku pracy w Radomiu wpływa w znacznym stopniu na wzrost liczby bezrobotnych na początku i w końcu roku - informuje rzeczniczka Urzędu Statystycznego w Warszawie Justyna Wrocławska. W ciągu I półrocza 2015 roku było o 197 nowo zarejestrowanych bezrobotnych mniej, niż w ciągu I półrocza 2014 roku. Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych miało miejsce w styczniu (1 tys. 715 osób), natomiast najmniej w maju (1 tys. 154 osoby). Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych w ciągu I półrocza 2015 roku największą liczbę stanowiły osoby, które znalazły się w ewidencji po raz kolejny (6 tys. 969 osób). W okresie styczeń - czerwiec 2015 roku z ewidencji urzędu pracy wyrejestrowano 9 tys. 050 osób, z tego najwięcej w marcu (1 tys. 792 osoby), a najmniej w styczniu (1 tys. 247 osób). Z powodu podjęcia pracy wyrejestrowano z ewidencji 4 tys. 289 osób (o 2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2014 roku). - W omawianym okresie większość bezrobotnych stanowili mężczyźni. W końcu czerwca 2015 roku odsetek bezrobotnych mężczyzn wynosił 51,9 proc. ogółu bezrobotnych zarejestrowanych i zmniejszył się o 0,9 punktów procentowych w porównaniu z czerwcem 2014 roku. Największy udział mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2015 roku odnotowano w marcu - 52,9 proc. - wymienia rzeczniczka. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2015 roku wyniosła 19, 4 proc. i zmniejszyła się o 2, 2 punktów procentowych w porównaniu z czerwcem ub.r. W województwie mazowieckim stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2015 roku wyniosła 9 proc., a w pozostałych miastach na prawach powiatu województwa mazowieckiego (Ostrołęka, Płock, Siedlce i  Warszawa) odpowiednio: 13, 8 proc., 10, 8 proc., 8, 3 proc. i 3, 9 proc. - Najwyższą stopę bezrobocia rejestrowanego odnotowano w takich powiatach województwa mazowieckiego jak: szydłowiecki (32, 1 proc.), radomski (25, 9 proc.) i przysuski (23, 6 proc.) - dodaje Wrocławska. W stosunku do czerwca 2014 roku największe zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano dla bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy (o 3, 4 punktów procentowych) oraz od 6 do 12 miesięcy (o 2, 1 punktów procentowych), natomiast największy wzrost odnotowano dla bezrobotnych: pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (o 3, 8 p. proc.) oraz w wieku 55 lat i więcej (o 1, 8 punktów procentowych). Odnotowano wzrost liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędu pracy w ciągu I półrocza 2015 roku. (o 2 proc. więcej niż w ciągu I półrocza roku poprzedniego). (kat)
Tags