• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Tag: urząd statystyczny

Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych i stopy bezrobocia w Radomiu zanotował w końcu grudnia 2019 roku Urząd Statystyczny w Warszawie. Większość osób pozostających bez pracy stanowili mężczyźni, a najliczniejszą grupę osoby w wieku 35–44 lata.

5,4 tys. mieszkańców Radomia dojeżdża do pracy poza granice miasta, najczęściej do Warszawy i do gminy Jedlińsk. Z kolei wśród osób dojeżdżających do pracy w Radomiu (8 tys. osób) najwięcej jest mieszkańców gmin Jedlnia-Letnisko i Kowala.

Stopa bezrobocia w Radomiu w końcu czerwca wyniosła 19, 4 proc. i zmniejszyła się o 2, 2 punktów procentowych w stosunku do czerwca 2014 roku. Odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 12, 2 proc. w stosunku do czerwca ubiegłego roku – podaje Urząd Statystyczny w Warszawie.