Jaka przyszłość dworców w Pionkach? PKP zaprasza na otwarte warsztaty

20 czerwca 2017

Jak mają wyglądać i jakie funkcje spełniać dworce Pionki i Pionki Zachodnie? Można będzie o tym porozmawiać jutro (22 czerwca) podczas warsztatów kreatywnych dotyczących inwestycji w tych obiektach. Organizator spotkania – PKP S.A. – zaprasza pasażerów, lokalne społeczności, przedstawicieli władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz społecznicy.

aromia_pionki_peron_t2   - Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkań określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi - wyjaśnia Aleksandra Grzelak z wydziału prasowego PKP S.A. Warsztaty odbędą się o godz. 17 w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Zakładowej 5. Spotkanie ma charakter otwarty i będzie prowadzone w formie warsztatów kreatywnych wzorowanych na warsztatach urbanistycznych i facylitacyjnych. Chęć udziału należy zgłaszać na adres warsztaty@pkp.pl, w temacie wpisując: warsztaty i nazwę dworca. W treści maila należy podać imię i nazwisko oraz aktualny adres mailowy (konieczny do dalszej komunikacji). Z przyczyn organizacyjnych liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa decyduje kolejność zgłoszeń. Wszyscy, którzy prześlą poprawnie zgłoszenie, otrzymają potwierdzenie mailowe. Pozostałe osoby, które z przyczyn organizacyjnych nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, zostaną o tym fakcie poinformowane. kat Fot. kpinfo.pl  
Tags