Nagroda marszałka

1 października 2007
Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił VIII edycję Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagroda przyznawana jest za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie kultury, nauki, organizacji życia społecznego i gospodarki, które mają istotne znaczenie dla rozwoju regionu i umacniania jego tożsamości oraz integracji społeczności województwa mazowieckiego. Kandydatów mogą zgłaszać: Komisje Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rady powiatów z terenu województwa mazowieckiego, Rady Miast, stowarzyszenia, fundacje społeczno-kulturalne i naukowe oraz lokalne organizacje społeczno-kulturalne i naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego.

Zgłoszenia zawierające dane osobowe kandydata, szczegółowe uzasadnienie jego zasług wraz z udokumentowaną charakterystyką osiągnięć należy przesłać na adres: Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. Okrzei 35, 03 - 715 Warszawa. Termin zgłoszeń kandydatów upływa 31 października b.r.