Są pieniądze na dokończenie stadionu piłkarskiego. Ostatnie. „Wykonawca podłożył głowę”

17 stycznia 2023

– W aneksie do umowy z wykonawcą stadionu piłkarskiego przy ul. Struga jest zapis, że są to jest ostatnie pieniądze, których Betonox będzie od nas oczekiwał – zapewniał radnych prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu Grzegorz Janduła. Radni zgodzili się, by dofinansować spółkę kwotą 24 mln zł pochodzącą z przesunięcia terminów spłat gminnych obligacji.

 

fot. Rada Miejska Radom

 

Deklaracji, a nawet okazania dokumentu, w którym takie zobowiązanie jest zapisane, domagała się podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji rady miejskiej jej przewodnicząca Kinga Bogusz (PiS). Wtórował jej radny Robert Fiszer (PiS), który oczekiwał od prezesa Janduły obietnicy, że przychodzi ostatni raz do rady z prośbą o pieniądze.

Zwolnimy 24 mln zł

A te miasto musiało "znaleźć" poza obowiązującym od 1 stycznia budżetem Radomia na 2023 r., bo w dokumencie nie ma żadnego zapisu o przeznaczeniu na ten cel choćby złotówki. Prezydent zaproponował więc, że brakujące 24 mln zł można uzyskać przesuwając wykup przez miasto gminnych obligacji. Zamiast do 2028 r. trzeba będzie je wykupić do 2033 r. - W  konsekwencji podjętej dzisiaj uchwały nie wykupimy obligacji za lata 2026 -27 i zwolnimy 24 mln zł, które będzie można przeznaczyć na zakończenie budowy stadionu - wyjaśniał Sławomir Szlachetka, skarbnik miasta. Bank wyraził na to zgodę.

Radni zabierając głos w dyskusji interesowali się głównie tym, jaki jest koszt przesunięcia wykupu obligacji (to około 8 mln zł) i jakie w ostatnich latach spłaty, będzie zadłużenie miasta (930 ml zł). Jarosław Rabenda (KO) przytoczył sumy, jakie wydano w latach 2021-22 na budowę podobnych, a nawet mniejszych stadionów w innych miastach: Wisła Płock - 166,5 mln zł, GKS Katowice - 272 mln zł, Odra Opole - 169 ml zł. - Gdyby nie mityczny pierwszy wykonawca, stadion by już istniał i kosztował o wiele mniej - zapewniał radny.

Czterech radnych było przeciw

Ostatni aneks do umowy na realizację inwestycji określa termin zakończenia prac budowlanych na 31 maja, a odbiory na 31 lipca. - Betonox jasno zadeklarował, że są to ostatnie kwoty zgodne z projektem oraz pozwoleniami policji i straży pożarnej. Wykonawca położył głowę - ocenił Grzegorz Janduła.

Ponieważ uchwała, którą zajmowali się radni dotyczyła obligacji, przy głosowaniu - aby była prawomocna - obowiązywała bezwzględna większość. W głosowaniu wzięło udział 28 osób; 19 było za przyjęciem uchwały, przeciwko 4 (Tomasz Gogacz. Mateusz Kuźmiuk, Jan Rejczak, Marcin Majewski - wszyscy z PiS), a 5 wstrzymało się od głosu.

Konsekwencją przyjęcia uchwały  o obligacjach było także przegłosowanie kolejnych: dotyczących wprowadzenia zmian w budżecie Radomia na 2023 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-45. Ostatecznie za przyjęciem zmian w budżecie głosowało 20 radnych, 2 było przeciw, 4 się wstrzymało.

Bożena Dobrzyńska

Tags