Sprawa absolutorium prezydenta Radomia. WSA oddalił skargę rady miejskiej

5 grudnia 2019

Uchwała rady miejskiej w sprawie nieudzielenia prezydentowi Radomia absolutorium za 2018 rok pozostaje nieważna. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę rady na orzeczenie kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 
Prezydent nie otrzymał od rady absolutorium

Prezydent nie otrzymał od rady absolutorium

  Przypomnijmy: kolegium RIO uznało, iż rada miejska nie udzielając w czerwcu tego roku prezydentowi Radosławowi Witkowskiemu absolutorium za 2018 rok w istotny sposób naruszyła przepisy o samorządzie gminnym. - Dla mnie od początku sprawa była bezsporna. W uchwale RIO precyzyjnie opisano czym jest absolutorium i w jakich okolicznościach można go nie udzielić. Uzasadnienie nie pozostawiało wątpliwości, że rada miejska naruszyła przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Teraz ten pogląd podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Trzeba pamiętać, że absolutorium to narzędzie oceny merytorycznej i mam nadzieję, że radni już nigdy więcej nie będą próbowali go wykorzystywać do celów politycznych - komentuje prezydent Witkowski. Orzeczenie jest nieprawomocne, skarżący, czyli rada miejska może się odwołać od niego do Naczelnego Sądu Administracyjnego. kat Źródło: UM Radom
Tags