• wiadomości
  • wydarzenia
  • kultura
  • rozrywka

Środkowy odcinek „siódemki” z Warszawy w kierunku południowym zbuduje nowy wykonawca

30 kwietnia 2021

Jest nowy wykonawca południowego wylotu ekspresowej „siódemki” z Warszawy w kierunku Radomia. Generalna Dyrekcja Dróg i Krajowych i Autostrad wskazała najkorzystniejszą ofertę na dokończenie prac na środkowym odcinku S7 pomiędzy stolicą a Grójcem.

 

fot, GDDKIA Warszawa

 

Ofertę tę złożyło Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor z Zawiercia. Zakończenie prac projektowych i budowę blisko 15 km odcinka pomiędzy węzłami Lesznowola i Tarczyn Północ wyceniono na około 510,5 mln zł.

Prawie 15 km drogi po nowym śladzie  

- Odcinek od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km będzie posiadał dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą pod trzeci pas. W ramach zadania wybudowane zostaną trzy węzły drogowe: Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego - wymienia Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA w Warszawie.

Zadaniem wykonawcy będzie kontynuacja projektowania, wybudowanie trasy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytku nowej drogi.

Przypomnijmy: 2 października 2020 roku GDDKiA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą. - Decyzja ta była poprzedzona wielokrotnymi wezwaniami poprzedniego wykonawcy, firmy IDS-BUD, do rzetelnej i zgodnej z podpisaną umową realizacją prac - tłumaczy rzeczniczka.

Prawie 30 km trasy i trzy zadania realizacyjne   

Budowa ponad 29 km drogi ekspresowej S7 Warszawa - Grójec, czyli południowej wylotówki z Warszawy, została podzielona na trzy odcinki: od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola o długości 6,6 km; od węzła Lesznowola do węzła Tarczyn Północ o długości 14,8 km;
od węzła Tarczyn Północ do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 o długości 7,9 km.

Realizowana trasa ekspresowa rozpocznie się na węźle Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy i skończy na istniejącej obwodnicy Grójca. Będzie posiadała dwie jezdnie po trzy pasy ruchu do węzła Lesznowola, a dalej do obwodnicy Grójca po dwa pasy ruchu. Wjazd na nową drogę będzie możliwy poprzez węzły Zamienie, Lesznowola, Antoninów, Złotokłos, Tarczyn Północ i Tarczyn Południe. Ruch lokalny będzie obsługiwany poprzez budowane drogi serwisowe. Ponadto powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany dźwiękochłonne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Co się dzieje na dwóch realizowanych odcinkach?

Na pierwszym odcinku, od węzła Warszawa Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola, zaawansowanie sięga prawie 37 proc. GDDKiA odstąpiła od umowy z poprzednim, nierzetelnym wykonawcą, a obecnie prace kontynuuje firma Polaqua.

- Prowadzone są roboty związane z budową węzła Lesznowola, zbiorników retencyjnych, konstrukcji drogi. Powstają obiekty inżynierskie, w tym wiadukty i przejścia dla zwierząt małych. Budowane są ekrany akustyczne oraz przebudowywane urządzenia infrastruktury podziemnej - wymienia Tarnowska. Termin umowny zakończenia wszystkich prac mija w październiku 2022 roku.

Dobiega natomiast końca budowa prawie 8-kilometrowej drogi ekspresowej pomiędzy węzłem Tarczyn Południe a początkiem obwodnicy Grójca. Zaawansowanie robót to około 90 proc. W grudniu 2020 roku, po przełożeniu ruchu z dróg lokalnych na docelowe jezdnie realizowanej trasy S7, wykonawca ma możliwość dokończenia przebudowy dróg lokalnych, po których do tej pory odbywał się ruch. Ponadto trwa humusowanie, wygradzanie trasy czy wykonanie docelowego oznakowania poziomego. Trwają również prace związane z budową kanalizacji deszczowej czy też oświetlenia. - Zgodnie z podpisanym aneksem do umowy termin zakończenia robót mija w połowie czerwca tego roku. Przedłużenie czasu na ukończenie prac wynika z rozpatrzenia roszczenia związanego z długotrwałą procedurą uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację robót drogowych, co uniemożliwiało wykonawcy realizację robót w terenie - tłumaczy Małgorzata Tarnowska.

kat, bdb

Tags