Tag: Droga Krzyżowa

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z zaplanowanym przemarszem procesji drogi krzyżowej, w piątek, 26 maja od około godziny 20 do 21 mogą występować utrudnienia w ruchu kołowym i w kursowaniu autobusów miejskich na Wacynie.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z procesjami drogi krzyżowej dzisiaj, 7 kwietnia od około godz. 15 do 16 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu i w komunikacji miejskiej na osiedlu Akademickim, a od około godz. 20.30 do 22 na Borkach.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z zaplanowanym przemarszem procesji drogi krzyżowej, w niedzielę, 2 kwietnia w godz. około 19 – 20.30 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu kołowym i komunikacji miejskiej w centrum Radomia.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z procesjami drogi krzyżowej, w piątek, 15 kwietnia w godzinach około 15-16 wystąpią utrudnienia w ruchu i kursowaniu autobusów na osiedlu Akademickim, a w godzinach 20.30-22 na Borkach.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z procesją drogi krzyżowej,  w piątek, 8 kwietnia w godzinach około 17-18 mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu kołowym i opóźnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej na Wacynie.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z procesją drogi krzyżowej, w niedzielę 10 kwietnia w godzinach około 19-20.30 mogą wystąpić utrudnienia w ruchu kołowym i opóźnienia w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w Śródmieściu.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku procesją drogi krzyżowej, dzisiaj w godzinach około 18-18.30 mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w ruchu kołowym oraz w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej w rejonie Jeżowej Woli.

MZDiK informuje, że w związku z planowanymi procesjami drogi krzyżowej, dzisiaj, 12 kwietnia, w godz. około 18.30-20.30 i w niedzielę, 14 kwietnia, w godz. około 20-21.30 będą występowały utrudnienia w ruchu. Może to również spowodować opóźnienia w kursowaniu autobusów.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z przemarszem procesji Drogi Krzyżowej, dzisiaj, 30 marca, w godz. około 20.30 – 22 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym i w kursowaniu autobusów w okolicach kościoła na Borkach.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji informuje, że w związku z przemarszem diecezjalnej procesji Drogi Krzyżowej, w niedzielę, 25 marca, w godz. około 20-21.30 wystąpią utrudnienia w ruchu kołowym oraz w kursowaniu autobusów miejskich w centrum Radomia.